เมื่อได้รู้จักอินเทอร์เน็ตและ world wide web ในช่วงปี 1990 มีคนน้อยมากทำนายว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้อุตสาหกรรม ธุรกิจ และวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันด้วยโทรศัพท์มือถือมีน้ำหนักเบา ทำให้มีมากกว่า 3 พันล้านคนบนโลกกำลังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่นี้

ในช่วง 10 ปีมานี้ เทคโนโลยี cloud social และ mobile รวมถึงการเข้าถึงแบบ broadband ไร้สายที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ได้ผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ชีวิตประจำวันของพวกเรา ทำให้ทุกคนและทุกสิ่งกำลังถูกเชื่อมต่อ

การจัดการธุรกิจจากสมาร์ทโฟน

เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ไม่มีใครคาดหวังว่าพวกเราจะสามารถจัดการธุรกิจจากสมาร์ทโฟน แต่ปัจจุบันเป็นจริง

ผลอันหนึ่งในการเพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคือการสร้างข้อมูลขึ้นจำนวนมากมาย ข้อเท็จจริงคือนักวิจัยบางคนประมาณว่า ในเพียงช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีข้อมูลจำนวน 90% ถูกสร้างขึ้น

นอกจากพันล้านคนกำลังแบ่งปันรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา likes และ tweets อุปกรณ์พันล้านชิ้นที่มีเซ็นเซอร์กำลังส่งสัญญาณตามเวลาจริงเป็นจำนวนล้านล้านสัญญาณเช่น GPS coordinates ไปยัง cloud เครื่องบินที่ทันสมัยส่งข้อมูลครึ่งล้านล้านไบต์ต่อเที่ยวบินจากเครื่องยนต์ที่มีเซ็นเซอร์คอยติดตาม ปีกของเครื่องบิน การควบคุมเที่ยวบิน และส่วนอื่นๆ

โอกาสดีของการมีข้อมูลจำนวนมาก

การมีข้อมูลจำนวนมากกำลังสร้างโอกาสใหม่ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลในทางที่ไม่ธรรมดา นี่เป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science revolution) ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโลกไปอย่างมาก สิ่งที่ซ่อนอยู่ในการมีข้อมูลจำนวนมากเป็นความเข้าใจลึกซึ้งซึ่งสามารถรวบรวมโดยการใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) และเทคนิควิทยาศาสตร์ข้อมูลอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้กำลังเคลื่อนที่จากเพียงกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติไปสู่การประมวลผลข้อมูลเพื่อทำนาย (data-driven, predictive computing)

เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งตามถนนสามารถเตือนคนขับเกี่ยวกับสภาพถนนที่อันตราย ข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตามสุขภาพที่สวมใส่สามารถเตือนผู้ใช้และผู้ให้การดูแลสุขภาพถึงปัญหา

วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning algorithms) สามารถศึกษาอย่างละเอียดข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากโดยคนเกี่ยวข้องเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องเลยและเก็บความรู้ซึ่งสามารถนำไปสู่การทำนายที่ถูกต้องมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แพทย์รังสีวิทยาไม่มีความสามารถหรือเวลาที่จะแปลผลรูปภาพเป็นล้านรูปเพื่อบ่งชี้อย่างรวดเร็วมะเร็งหลายชนิด โดยการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รูปภาพเป็นล้านรูป แพทย์รังสีวิทยาสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในการวินิจฉัยที่ถูกต้องที่สุดจากที่ไหนก็ได้ในโลก

จากการต่อสู้กับโรคไวรัสอีโบลาไปจนถึงการโกง

วิทยาศาสตร์ข้อมูลยังสามารถนำไปสู่การวางแผนที่ถูกต้องมากขึ้นของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ เข่น โรคไวรัสอีโบลา หรือทำนายการดำเนินการทางการเงินควรจะถูกยับยั้งหรือไม่เพราะน่าจะมีการโกง

แต่ทุกการแก้ปัญหาซึ่งวิทยาศาสตร์ข้อมูลนำไปสู่ ประเด็นด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวต้องได้รับการพิจารณา ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ไว้ใจได้ ประชาชนต้องการความโปร่งใส ความถูกต้องที่จะรู้ว่าข้อมูลของพวกเขาถูกใช้ไปอย่างไรและข้อมูลอะไรพวกเขาสามารถระงับ บริษัทยังต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นเพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการ ถ้าไม่สามารถทำได้ จะไม่มีความไว้ใจได้เหลืออยู่

ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความไว้ใจ ถ้าปราศจากสิ่งนี้ ความตั้งใจที่ cloud social mobile และวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราและธุรกิจจะไม่มีวันเป็นจริงอย่างสมบูรณ์

ที่มา: Marc Benioff (2015, January 24). The digital revolution needs a transparency revolution. Retrieved February 27, 2015, from https://agenda.weforum.org/2015/01/the-digital-revolution-needs-a-transparency-revolution/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป