alt
 1. ALISON 600 คอร์ส ครอบคลุม การเงินและเศรษฐกิจ ทักษะทางไอที การรู้สารสนเทศในโลกดิจิทัล สุขภาพและสาธารณะสุข และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผู้เข้าชมมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อเดือน 
 2. TED รวมวิดีโอการบรรยายเพื่อการศึกษาและแรงบันดาลใจจากมืออาชีพที่น่าสนใจจากทั่วโลก
 3. BBC Languages บทเรียนและแบบทดสอบทางภาษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา 
 4. MIT Open CourseWare Open CourseWare น่าสนใจจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 5. edX.org การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ จากหลากหลายมหาวิทยาลัย เช่น MIT, Harvard, Barkley, Georgetown, Boston University, University of Washington, Karolinska Institute และ Kyoto University เป็นต้น 
 6. iTunes U ฟรีแอพพลิเคชั่นจากบริษัท Apple เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ หนังสือ สื่อนำเสนอ และ audio lectures 
 7. COURSERA เว็บไซต์การศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอคอร์สกว่า 500 คอร์ส ครอบคลุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปะ และ DIY  
 8. UDACITY การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ในแบบ project-based ที่เน้นด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และการบริหารจัดการข้อมูล 
 9. Open Culture เว็บไซต์บริการหลักสูตรออนไลน์ ภาพยนตร์ แบบเรียนภาษา ตำรา e-Book Audio book ภาพ และดนตรี ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศาสนา 
 10. Khan Academy รวบรวมวิดีโอการบรรยายหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และประวัติศาสตร์ 
 11. Zooniverse รวบรวมสื่อการเรียนรู้ เน้นธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
 12. VideoLectures.NET รวมวิดีโอการบรรยาย หลากสาขา กว่าหมื่นรายการ  
 13. Shodor องค์กรเพื่อการศึกษาและการวิจัยที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลอง
 14. Maths & Science หลักสูตร แบบทดสอบ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถม–มัธยมศึกษา 
 15. Drawspace สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการวาดภาพ ไม่ควรพลาดเว็บไซต์นี้
 16. My own business หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้จัดการมือใหม่หรือคนที่สนใจเริ่มธุรกิจ
 17. Open Learn สื่อการเรียนการสอนจาก Open University
 18. Free Computer Books รวมหนังสือและเอกสารประกอบการบรรยายทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ 
 19. JustinGuitar บทเรียนเกี่ยวออนไลน์กับการเล่นกีตาร์และทฤษฎีพื้นฐานทางดนตรี 
 20. DuoLingo สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะ
 21. Layers Magazine รวมบทเรียนเกี่ยวกับ Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere Pro, และ InDesign and After Effects 
 22. Creative Flow รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับ Photoshop มากกว่า 900 รายการ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป