ปัญหาที่มักพบจากผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรวมทั้งอุปกรณ์ไอทีในปัจจุบัน เช่น Smart Phone, Tablet ก็คงหนีไม่พ้นการสำเนาข้อมูล (Data Backup) ทุกท่านควรกำหนดระยะเวลาให้แน่นอนว่าจะมีสำเนาข้อมูลทุกๆ กี่เดือน และต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยการสำเนาข้อมูลในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การสำเนาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ยังรวมถึงการสำเนาข้อมูลจากระบบเมล และ Social Network ที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การทำงานผ่านบริการของ Google ควรใช้บริการ Google Takeout สำเนาทุกบริการ google-backup01 google-backup02

สำหรับท่านที่ใช้ Facebook หรือ Twitter ก็ควรสำเนาด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ท่านใดใช้อุปกรณ์พกพาอย่าง Smart Phone, Tablet ก็ควรต้องสำเนาข้อมูลที่ Apps แต่ละ Apps จัดเก็บ รวมทั้งสำเนาภาพถ่ายด้วยนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป