ปัญหาหนึ่งของการใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หรือฟอนต์ที่ไม่มีในภาวะปกติของคอมพิวเตอร์ก็คือ การเปิดใช้งานเอกสารที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีฟอนต์ แล้วแสดงผลด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง โดยการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ การบันทึกแฟ้มเอกสารแบบฝังฟอนต์ (Embed Font in the File) โดย Microsoft Office ทั้ง Word และ PowerPoint ต่างก็มีความสามารถบันทึกพร้อมฝังฟอนต์มาตั้งแต่รุ่นแรกๆ 

แต่สำหรับ OpenOffice.org Writer/Impress และ LibreOffice Writer/Impress กลับเป็นจุดด้อย เพราะไม่มีคำสั่งดัวกล่าว จนกระทั่งได้มีการพัฒนา LibreOffce มาถึงรุ่น 4.1 ก็ได้ปรับปรุงให้รองรับการฝังฟอนต์กับเอกสารได้

โดย LibreOffice Writer มีคำสั่งฝังฟอนต์กับเอกสารดังนี้

1) พิมพ์เอกสารด้วยฟอนต์ที่ต้องการด้วย LibreOffice Writer

2) เลือกคำสั่ง File, Properties แล้วเลือกแท็บ Font คลิกเลือกรายการ Embed fonts in the Document

Writer Embed Font

เพียงเท่านี้ ก็เป็นการฝังฟอนต์กับไปเอกสารได้แล้วครับ และคำสั่งนี้ก็สามารถใช้ได้กับ LibreOffice Impress และ LibreOffice Calc ได้ด้วยครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป