โดยส่วนตัวจะไม่สามารถยอมรับงานพิมพ์ที่มีการใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันในเอกสารได้ ดังภาพ

Font

ดังนั้นก่อนใช้งานโปรแกรมงานพิมพ์ ควรกำหนด Default Font เพื่อให้เอกสารทั้งชุดมีฟอนต์เดียวกัน โดยการกำหนด Default Font ของ LibreOffice Writer ทำได้ดังนี้

1) เปิดโปรแกรม LibreOffice Writer

2) เลือกคำสั่ง Tools, Options 

Writer Default Font

3) คลิกเลือกหมวดคำสั่ง LibreOffice Writer 

Writer Default Font

4) ปรับรายการ Font ในคำสั่ง Basic Fonts (Western) และ Basic Fonts (CTL) ให้เป็นฟอนต์เดียวกัน และกำหนดขนาดอักษรให้เหมาะสม เช่น 16pt ดังภาพ

เพียงเท่านี้ LibreOffice Writer ก็รู้จักฟอนต์ชุดเดียวกันทั้งระบบแล้วครับ ที่เหลือก็เพียงแต่ไปปรับแค่ Font ใน Style ก่อนใช้งานนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป