เห็นหลายสถาบันลุกขึ้นมาทำแม่แบบสไลด์ (Presentation Template) เพื่อแสดงถึง "อัตลักษณ์" องค์กรรูปแบบหนึ่ง แต่ก็พบว่า "ความรู้" ในการจัดทำแม่แบบสไลด์มีความคลาดเคลื่อนหลายประเด็น โดยขอเริ่มจากรูปภาพประกอบการทำแม่แบบก่อนนะครับ

โดยปกติการสร้างสไลด์ไม่ว่าจะเป็น MS PowerPoint หรือ Impress จะนำเข้าภาพด้วยคำสั่ง Insert Picture หรือไม่ก็ Copy/Paste โดยจะเป็นการนำเข้าภาพบนสไลด์ในโหมดการทำงานปกติ หรือที่เรียกว่า โหมด Normal ซึ่งภาพที่นำมาวางจะลอยในลักษณะ Layer ซ้อนกันไป 

PPT Template

ทั้งนี้ภาพที่นำมาวางในสไลด์โหมด Normal จะสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ ดังนั้นแม่แบบสไลด์ที่ใช้วิธีนี้ อาจจะสูญเสียลักษณะที่จัดวางมาเดิม ดังนี้

PPT Template ที่ถูกเลื่อนภาพ

ดังนั้นในการสร้างแม่แบบสไลด์ ควรนำเข้าภาพประกอบสไลด์แม่แบบ (เน้นเฉพาะภาพที่ใช้ประกอบแม่แบบสไลด์ เช่น ภาพโลโก้) ในโหมด "แม่แบบสไลด์ หรือ Master Slide" เช่น Microsoft Office PowerPoint 2007 ใช้คำสั่ง View, Master Slide 

Master Slide

โดยจอภาพในโหมด Master จะแสดงผล ดังนี้

Master Slide

มีจุดสังเกตคือ ในโหมดนี้แต่จะกล่องจะมีข้อความว่า Click to edit ในขณะที่โหมดปกติจะมีข้อความว่า Click to add ในโหมด Master นี้แหล่ะครับ ที่จะต้องนำภาพประกอบแม่แบบมาวาง โดยใช้คำสั่งเดียวกับโหมดปกติ

ลองกันดูกันนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป