ในการส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในองค์กร ควรให้ความสำคัญกับการประเมิน การเตรียมการหลายขั้นตอน ทั้งนี้ขอเสนอตัวอย่างการดำเนินการ ดังนี้

 • นโยบายชัดเจน : ควรมีนโยบายในระดับบนที่ชัดเจน โดยอาจะอยู่ในรูปของ
  • ประกาศสำนักงาน /  ประกาศนโยบายองค์กร 
  • Core Value 
 • ผู้บริหารสูงสุดร่วมด้วยช่วยรณรงค์ : การดำเนินการที่ได้ผล ผู้บริหารทุกระดับ ทุกคนต้องให้ความสำคัญและร่วมผลักดัน โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติ
 • ทีม/ช่องทางสนับสนุน : หน่วยงานควรจัดเตรียมช่องทาง/ทีมงานสนับสนุนการใช้งานก่อนการประกาศนโยบาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าสามารถใช้ได้โดยมีทีมสนับสนุน หรือสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง กรณีที่พบปัญหาจากการใช้งาน
  • บุคลากร 
  • สื่อประกอบ/สื่อเสริม 
  • คู่มือ 
  • บทความ 
  • Online Learning 
  • แบบทดสอบ 
 • Software : ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย กรณีที่เป็นองค์กรด้านการศึกษา อาจจะเลือก Freeware ผสมผสานร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • Desktop : ตัวอย่างซอฟต์แวร์ในกลุ่มสำนักงาน
   • Office Suits 
   • OpenOffice.org 
   • Scribus 
   • PDF Creator 
   • GanttProject 
   • OpenProj 
   • Open Stat 
   • JPdfBookmarks 
   • jPDF Tweak 
   • Dia 
   • Mind Map 
    • FreeMind 
    • FreePlane 
    • XMind 
  • Graphics : ตัวอย่างซอฟต์แวร์ในกลุ่มกราฟิก
   • GIMP 
   • XnView 
   • PhotoScape 
   • PicPick 
   • Inkscape 
   • IrfanView 
   • Greenshot 
  • Utilities : ตัวอย่างซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ
   • 7Zip 
   • IZarc 
   • LexiTron 
   • KeePas 
   • Ad Aware 
   • EasyEncripher 
  • Reference Management : ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการขัอมูลบรรณานุกรม รายการอ้างอิง
   • JabRef 
   • TextCite 
   • Zotero 
  • Browser : ตัวอย่างซอฟต์แวร์ในกลุ่มเบราว์เซอร์
   • FireFox 
   • Google Chrome 
   • Opera 
  • Mail Client : ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการอีเมล
   • ThunderBird 
   • Zimbra 
  • Multimedia : ตัวอย่างซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย
   • VLC MediaPlayer 
   • GOM Player 
   • Audacity 
   • Avidemux 
   • Free Video Flip and Rotate 
  • Edutainment : ตัวอย่างซอฟต์แวร์การศึกษา
   • TuxTyping 
   • Scratch 
   • Kid's Abacus 
   • GCompris 
   • NASA World Wind 
   • Stellarium 
   • Tux, of Math Command 
   • Tux Paint 
  • Web Tools : ตัวอย่างซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเว็บไซต์
   • Authoring/Editor 
    • NotePad++ 
    • NVU 
    • Kompozer 
   • Server 
    • AppServ 
    • Server2Go 
    • XAMPP 
    • WinSCP 
    • Filezilla 
    • Putty 
    • VMware Player 
   • Database : ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล
    • MySQL 
    • PostgreSQL 
   • CMS 
    • Joomla 
    • Drupal 
    • Pligg 
    • Wordpress.org
   • Web Stat 
    • Open Web Analytics 
  • e-Learning 
   • Content Authoring 
    • OpenOffice.org 
    • PDF Creator 
    • Wink 
    • CamStudio 
    • PDF2Flash 
    • HotPotatoes 
   • LMS 
    • LearnSquare 
    • Moodle 
    • WinHttrack 
  • Automated Library / ILS : ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
   • Koha 
   • OpenBiblio 
   • Senayan 
   • Joomla+Book Library 
  • Digital Collection / Digital Library 
   • Greenstone 
   • Senayan 
   • DSpace 
   • Omeka 
   • Gallery2 
   • Archival 
   • IcaATOM 
   • Joomla+DocMan+RSGallery/JoomGallery 
   • Wordpress.org+NextGenGallery 
   • Dokuwiki 
  • KM 
   • Wordpress.org 
   • Dokuwiki 
   • Joomla 
   • KnowledgeTree 
   • eGroupware 
   • Drupal + Workflow 
   • MediaWiki 
   • WordpressMu 
  • IR - Institutional Repository 
   • DSpace 
   • Fedora Commons 
   • Greenstone 
   • IR+ 
   • Drupal+Bibliography+OAI2 
  • Vocabulary 
   • Drupal 
   • Joomla 
   • Tematres 
   • Moodle 
 • แนวทางปฏิบัติ : แนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการเพื่อการมุ่งสู่เป้าหมาย
  • ไม่โชว์เฉพาะ OpenOffice.org 
  • ผสมผสานซอฟต์แวร์ 
  • เสริมด้วยมาตรฐานสื่อดิจิทัล 
  • เปิดโอกาส 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป