บทความนี้แนะนำ PubReader เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านบทความบนหน้าจอ จากฐานข้อมูล PubMed Central พร้อม Code  ติดตั้งสำหรับผู้สนใจใช้งาน ซึ่งพัฒนาโดย The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

 

โดยทั่วไปบทความที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์มักแสดงเนื้อหายาวต่อกันในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ (จากบนลงล่าง) ผู้อ่านจำเป็นต้องเลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่ออ่านเนื้อหาถัดไปทั้งหมด โดยไม่สามารถเลือกอ่านเนื้อหาด้วยรูปแบบอื่นๆ เช่น การแสดงเนื้อหามากกว่าหนึ่งคอลัมน์ หรือมากกว่าหนึ่งหน้าพร้อมกัน

 

 

alt

ขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงบทความที่ได้รับความนิยม คือ PDF ซึ่งแสดงเนื้อหาบทความบนหน้าจอของผู้อ่านเหมือนกันกับรูปแบบของการจัดทำและพิมพ์

alt

ถ้าหน้าจอของการแสดงผลเพื่ออ่านใหญ่เพียงพอ ผู้อ่านอาจสามารถอ่านบทความหนึ่งหรือสองหน้าบนหน้าจอหนึ่งๆ อย่างไรก็ตามหากหน้าจอนั้นมีขนาดเล็ก เช่น หน้าจอของ Laptop หรือ Tablet เมื่อผู้อ่านลดขนาดของหน้ากระดาษของบทความให้พอดีกับหน้าจอ ตัวอักษรบนบทความก็จะถูกลดขนาดลงทำให้ลำบากในการอ่าน ขณะที่การขยายตัวอักษรก็จะย้อนกลับไปเจอปัญหาเช่นเดียวกับการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ คือ การเลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่ออ่านเนื้อหาถัดไปทั้งหมด 

จากปัญหาดังกล่าว The National Center for Biotechnology Information (NCBI) ได้พัฒนารูปแบบของการแสดงผล ที่เรียกว่า “PubReader” เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านบทความจาก PubMed Central บนหน้าจอ ทั้ง Desktop Laptop และ Tablet โดยผู้อ่านสามารถกำหนดจำนวนคอลัมน์และหน้าบทความตามที่ต้องการอ่าน อีกทั้งสามารถขยายหน้ากระดาษของบทความให้เหมาะกับหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกัน โปรแกรมจะแสดงเนื้อหาสองคอลัมน์ถ้าผู้อ่านหมุน Tablet ในลักษณะแนวนอน หรือเมื่อผู้อ่านปรับขนาดตัวอักษรหรือเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เส้นแบ่งหน้ากระดาษและคอลัมน์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PubReader ที่ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/pubreader/

alt

 

alt

ณ ปัจจุบัน PubReader สามารถทำงานได้บนบางเวอร์ชั่นของบางเบราว์เซอร์บนบางแพลตฟอร์ม คือ

alt

CSS และ Javascript code สำหรับพัฒนา PubReader สามารถเข้าถึงได้ที่ NCBI repository on GitHub https://github.com/NCBITools/PubReader

 

ที่มาข้อมูล:

Price, G. (2012). “A new way to read PubMed Central articles, code also available”. infoDocket [Online]. http://www.infodocket.com/2012/12/10/introducing-pubreader-a-new-way-to-read-pubmed-central-articles-code-is-open-source-free [Accessed 11 December 2012].

U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. (2012). “New PubReader view of articles” [Online]. Bethesda, MD : National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/pubreader [Accessed 11 December 2012].
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป