โดยปกติ PowerPoint จะเตรียมเครื่องมือวาดวัตถุรูปทรงต่างๆ ให้ใช้งานอยู่แล้ว โดยเลือกได้จาก "ชุดเครื่องมือวาด - Drawing" 

Drawing Tools

ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายแบบ 

Drawing

แต่ในบางครั้ง อาจจะมีความต้องการ "รูปทรง" ลักษณะอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ เช่น 

New Shape

โดยรูปทรงใหม่นี้ ไม่มีในกล่องรูปวาด (Drawing) ที่ PowerPoint เตรียมมาให้ แต่ก็ทำได้ โดยใช้เทคนิคการ "ปรับเปลี่ยน" รูปทรงของวัตถุพื้นฐาน จากภาพตัวอย่างข้างต้น ทำได้โดยเริ่มจากวาด "ลูกศร" ดังนี้

ลูกศร

การปรับเปลี่ยนลูกศรปกติ ให้เริ่มจากการแปลงลูกศรให้อยู่ในโหมด "รูปทรงอิสระ" ก่อนโดยคลิกเลือกลูกศรที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนู "รูปแบบ, แก้ไขรูปร่าง, แปลงเป็นรูปแบบอิสระ" 

Edit Shape

จากนั้นต่อด้วยคำสั่ง "รูปแบบ, แก้ไขรูปร่าง, แก้ไขจุด" โดยจะสังเกตได้ว่า Handle รอบวัตถุ จะเป็นจุดดำเล็กๆ

Edit Point

เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่จุดดำแต่ละจุด สามารถใช้หลักการ drag & drop เพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ (คล้ายๆ กับการทำงานกับ Path ใน Adobe Photoshop, Flash, Inkscape) 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป