หลายๆ ท่านคงคุุ้นเคยกับโปรแกรมในชุด Microsoft Office มากันแล้ว หลายท่านอาจจะใช้โปรแกรมนี้มากกว่า 5 ปี แล้วเคยทราบไหมว่าคุณรู้จัก Microsoft Office มากเพียงใด มีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยความสามารถของ Microsoft Office หรือไม่ ห้องแล็บของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ได้พัฒนาเกมทดสอบทักษะความรู้ดังกล่าวในลักษณะเกมเชิงโต้ตอบ (Interactive) ครอบคลุมทักษะการสร้างสรรค์งานทุกรูปแบบ 

เกมดังกล่าวคือ Ribbon Hero 2 โดยดาวน์โหลดได้จาก http://www.ribbonhero.com/ 

Ribbon Hero 2

เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ไอคอนโปรแกรมใน Ribbon ของโปรแกรม MS Office ที่แสดงระดับการเล่น คะแนน ดังนี้

Ribbon Hero Button

โดยเกม จะมีลักษณะคำถามให้ทำงานใดงานหนึ่งด้วยฟังก์ชันของโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office ตัวอย่างการปรับแต่งภาพของ Microsoft Word

เกมใน MS Word

ท่านที่สนใจทดสอบทักษะการใช้ Microsoft Office ลองกันดูนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป