วันหนึ่งได้รับเมลจากผู้อำนวยการ สวทช. ถามว่าภาพที่ส่งแนบมาถ่าย ณ ที่ใดของโลก … ลองดูสิครับว่าหากเป็นท่าน ท่านจะตอบอย่า่งไร

ภาพดิจิทัลพร้อม Geotagging

โดนแบบนี้จะตอบโดยมองจากภาพก็คงไม่ใช่แน่นอน คงต้องใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยเสียแล้ว เลยลองเข้า Google สืบค้นด้วยคำที่คิดว่าน่าจะใช่หลายๆ คำในที่สุดก็ได้คำตอบว่า ภาพจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลรุ่นใหม่ๆ จะฝังค่าพิกัด Geo Tag ไว้ใน EXIF Metadata ซึ่งต้องใช้โปรแกรมเฉพาะดึงค่ามาแสดงผล ทดสอบไปค้นโปรแกรมหนึ่งจากเว็บ Sourceforge.net พบซอฟต์แวร์ชื่อ geotag เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วนำเข้าภาพ ก็จะปรากฏผลดังนี้ครับ

Geotag Software

จากภาพจะพบค่า Latitude และ Longitude ซึ่งเมื่อคลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกคำสั่ง Show Map ก็จะแสดงผลผ่าน Google Map ดังนี้

Google map & Geotagging

เป็นไงครับ ตอนนี้เห็นผลจากเทคโนโลยีแล้วนะครับ กล้องถ่ายภาพดิจิทัลใหม่มาพร้อมความสามารถนี้ครับ สำหรับท่านที่สนใจระบบตรวจสอบออนไลน์ ผมแนะนำ http://www.geoimgr.com/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป