การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บหรือ Blog มักจะหนีไม่พ้นการเลือกใช้รูปภาพประกอบ เพื่อให้การเผยแพร่ภาพผ่านเว็บเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ขอแนะนำเว็บไซต์ที่ท่านน่าจะ Bookmark และเป็นแหล่งดาวน์โหลดภาพมาเผยแพร่ซ้ำผ่านเว็บของท่าน ดีกว่าไปใช้เว็บที่อาจจะสร้างความเสี่ยงให้ตนเอง

OpenClipart

  • Clipart สวยๆ จาก OpenClipart.org
  • ภาพสวยๆ จาก Stock.XCHNG และ Morguefile
  • เลือกใช้ภาพที่กำหนดเงื่อนไขการใช้งานแบบ CreativeCommons จากเว็บ Wikipedia
  • สืบค้นภาพผ่าน Google Image ด้วยความสามารถ Advanced search แล้วระบุเงื่อนไขภาพเป็น “ติดป้ายกำกับ…”
    หรือ "usage rights"
  • สืบค้นภาพผ่าน Flickr ด้วยความสามารถ Advanced search แล้วระบุเงื่อนไขภาพเป็น “CreativeCommons”
  • สืบค้นภาพจาก http://search.creativecommons.org/

แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้ภาพจากแหล่งใด ก็ควรอ้างอิงที่มาเพื่อเป็นการให้เกียรติและให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป