alt

จากภาพคงเป็นคำตอบที่เหมาะสมในการติดตามข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เพียงนำ Pocket PC ที่ติดตั้งอุปกรณ์อ่านสัญลักษณ์แถบแบบใหม่ ไปอ่านข้อมูลผู้ป่วยจากแถบที่คล้องแขน เมื่อผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยข้อมูลที่ปรากฏมีมากกว่ารหัสประจำตัวผู้ป่วย เพราะสามารถแสดงได้ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อญาติและข้อมูลการติดตั้งญาติของผู้ป่วย อาการป่วย วันที่เข้ารับการรักษา และข้อมูลอื่นๆ ตามที่สถานพยาบาลนั้นจะกำหนด

Barcode โฉมใหม่ที่ปรากฏดังภาพข้างต้น เรียกว่า 2D Barcode เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แถบที่สามารถใช้เครื่องอ่าน (Barcode Reader) อ่านได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน แนวเอียง หรือกลับหัว อีกทั้งสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าข้อมูลตัวเลข

ความเป็นจริงแล้ว 2D Barcode มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า QR-Code (Quick and Respond Code) เนื่องจากความสามารถที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพราะแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์อ่านได้ตามที่ต้องการนั่นเอง
จุดเด่นของ 2D Barcode ที่น่าสนใจอีกประการคือ สามารถติดตั้งโปรแกรมอ่านสำหรับอุปกรณ์อ่านได้หลากหลาย ทั้งกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือกล้อง Webcam (ที่มีความละเอียดมากกว่า 2 ล้านพิกเซล) รวมทั้ง Pocket PC ทำให้ประหยัดงบประมาณที่ต้องจัดหาอุปกรณ์อ่านเฉพาะราคาแพง

สำหรับท่านที่สนใจทดลองสร้าง และดาวน์โหลดโปรแกรมลองเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.com/ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ต่อไป

เอกสารประกอบ

    * Yeh, Yao-Lung, Jing-Cyun You, and Gwo-Jia Jong. 2008. The 2D Bar-Code Technology Applications in Medical Information Management. In Proceedings of the 2008 Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications – Volume 03, 484-487. IEEE Computer Society. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1475280.
    * Anon. E-Health Insider :: Going electronic with 2D barcodes. http://www.e-health-insider.com/Features/item.cfm?docId=137.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป