ตลาดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในการส่งออกไปสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริก มีนโยบายกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะของเสียในส่วนของการใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องคิดค้นหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับบรรจุลำไยอินทรีย์อบแห้ง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (TBIA) ร่วมกันศึกษาวิจัยและคิดค้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ในการบรรจุลำไยอินทรีย์อบแห้ง โดยการพัฒนาฟิล์ม ถาดและกล่องพลาสติกชีวภาพ ที่มีลักษณะใสส่องผ่านได้และสามารถปิดผนึกได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นสีของลำไยอินทรีย์อบแห้งได้ และสามารถยืดอายุการจัดเก็บได้นอกจากนี้ยังป้องกันการเกิดเชื้อราภายในบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย โครงการดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมกังวาร 53 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป