คุณเคยเจอปัญหานี้บ้างหรือไม้ เดินทางต่างจังหวัด รถติด เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ แต่ต้องการ Post ข้อมูลบน Facebook หรือ Twitter ปัญหานี้ POSTVOICE ช่วยคุณได้
POSTVOICE: Scoical Network Voice Posting Service

สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม Social Network ประเภท Facebook และ Twitter การรับฟังข้อความที่เข้ามาแทนการอ่านข้อความ จะเป็นประโยชน์ในการติดตามข้อมูลในบางสถานการร์อ่านได้ไม่สะดวกนัก นอกจากนี้ในการ Post ข้อความด้วยการพิมพ์ในหลายสถานการณ์ก็ทำได้ยาก เช่น ในระหว่างขับรถ ระบบประยุกต์ใหม่ล่าสุดที่เนคเทคได้ทดสอบพัฒนาขึ้นชื่อว่า POSTVOICE เป็นบริการ Post เสียงพูดบน Facebook หรือ  Twitter ของผู้ใช้ ซึ่งวิธีการ Post เสียงทำได้ 2 แบบ คือ
ก. พิมพ์ข้อความบน Website ของ POSTVOICE และระบบจะแปลงข้อความเป็นเสียงพูดด้วย วาจา เวอร์ชั่น 6.0 นำ Link ของไฟล์เสียงที่ได้ไป Post บน Facebook หรือ Twitter อัตโนมัติ
ข. โทรเข้ามาที่หมายเลข 02-5249222 และพูดข้อความที่ต้องการ Post ระบบจะนำไฟล์เสียงที่บันทึกได้ไป Post บน Facebook หรือ Twitter ของผู้ใช้อัตโนมัติ การ Post ข้อความเสียงผ่าน IVR ในรูปแบบที่สองนี้ สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ใช้อาจไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ต แต่ยังสามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์ได้ ระบบ POSTVOICE เปิดให้ทดสอบใช้งานเป็นบริการสาธารณะ

เพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจบริการด้วยวาจา 6.0 - 4 เมษายน 2544
เข้าไปใช้งานได้ที่ http://postvoice.vis.in.th/ คู่มือการใช้งาน http://postvoice.vis.in.th/fb/help.php

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป