โครงการน้ำส้มสายชูหมักจากเสาวรส เป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง โดยนำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการผลิตทำให้ปราศจากสารเคมีใดๆ (All Natural) ทำให้ได้น้ำส้มสายชูที่ปราศจากสารปนเปื้อน มากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ  อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมธรรมชาติ เหมาะกับการทำน้ำจิ้มและน้ำสลัด และยังมีผู้ที่สนใจในสุขภาพใช้ผสมน้ำดื่ม เพื่อปรับสมดุลและกำจัดสารพิษในร่างกาย สร้างภูมิต้านทานต้านเชื้อโรค ปวดข้อ โรคเกาต์ ช่วยระบบขับถ่าย และช่วยกำจัดไขมันส่วนเกิน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 145 ม. 9 ต.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "น้ำส้มสายชูหมักจากเสาวรส". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป