รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ฉบับที่ 4/2554 ประจำเดือนเมษายน 2554 นี้ หน้าปกมีสีสันสดใส ด้วยการแต่งแต้มสีบนไข่กระต่าย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการงอกเงย และความอุดมสมบูรณ์ ต้อนรับเทศการอีสเตอร์เดย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2554 สำหรับเนื้อหาบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ วิศวกรรมการออกแบบตึกของญี่ปุ่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เป็นต้น

ต่อสู่กับความตาย: นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นแนวทางการกำจัดโรคมาลาเรียอย่างถาวร

เชื้อปรสิตมาลาเรียเป็นศัตรูที่น่ากลัว อาการเริ่มแรกของโรคเกิดจากการถูกยุงที่ติดเชื้อปรสิตกัด และเชื้อปรสิตได้เข้าสู่ผิวหนังของคน เชื้อปรสิตจะเข้าสู่ตับและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต่อมามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งจะทำให้เม็ดเลือดแดงติดเชื้อ ซึ่งปรสิตยังชีพได้ด้วยฮีโมโกลบิน เชื้อโรคจะเกิดจากของเสียของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เป็นพิษต่อร่างกายทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น และในที่สุดเชื้อปรสิตจะคืนกลับไปยังยุงที่มากัดผู้ป่วยอีก

ในปี 2011 การค้นพบวัคซีนตัวหนึ่ง คือ RTS,S ช่วยลดการเกิดโรคมาลาเรียได้ถึงร้อยละ 50 เป็นวัคซีนที่ช่วยระงับการแพร่กระจาย อย่างได้ผล วัคซีนดังกล่าวไ่ม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพียงอย่างเดียว หากจะช่วยป้องกันมิให้เชื้อปรสิตแพร่ไปยังเหยื่อรายใหม่ด้วย สิ่งที่แตกต่าง คือ ถึงแม้มนุษย์ได้รับวัคซีน แต่วัคซีนกลับมีผลกระทบต่ออวัยวะข้างในของยุงภายหลังมันมากินอาหารของมัน

เทคโนโลยีการพิมพ์ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์

ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการตอบสนองต่อแรงกดเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับผิวหนังของมนุษย์ที่ตอบสนองแมลงวันที่บินมาเกาะผิวหนัง นักวิจัยคาดว่าผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นำร่อง เพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัดที่มีการเปิดแผลขนาดเล็กมาก ๆ

งานวิจัยดังกล่าวยังต้องการ การพัฒนาในการขยายผลจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ระบบหน้าจอสัมผัส เป็นต้น

ความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งผลให้มีการหยุดชะงักของการลงทุนด้านพลังงานนิวเคลียร์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังต้องการ การสนับสนุนทางการเงินที่จะได้จากรัฐบาล ซึ่งการสร้างโรงงานหนึ่งโรงงานต้องลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ แหล่งเงินกู้ก็มีความกังวลในโครงการ เนื่องจากเคยมีประวัติด้านโครงการที่ไม่สมบูรณ์และมีบริษัทล้มละลาย ดังนั้น ก้าวกระโดดของการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์ ยังเป็นไปได้ช้า เนื่องจากยังมีแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่คงมีราคาถูกกว่า เช่น ก๊าซธรรมชาติ

ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้ออกมาแถลงว่า ยังคงสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานด้านต่าง ๆ รวมถึงนิวเคลียร์ โดยกล่าวว่าประธานาธิบดียังคงเชื่อมั่นที่จะขยายแหล่งอุปทานด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดจากพลังงานทดแทน เช่น ลม และแสงอาทิตย์ รวมถึงก๊่าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์ แต่คณะรัฐบาลมีพันธะสัญญาที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะมีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ รวมถึงจะนำวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ ด้วยการเรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศ

Cloud Computing - สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พึงรู้

Cloud Computers เป็นศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่ และมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้เฉพาะในบริษัทของตนเอง ในปัจจุบันสามารถให้บริการบุคคลภายนอกได้ด้วย ซึ่งหมายรวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา

Cost Associativity คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,000 เครื่องที่ถูกใช้งานโดยมีค่าใช้จ่าย 1 ชั่วโมง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องที่ถูกใช้ตามค่าใช้จ่าย 1 ชั่วโมง แต่มีประสิทธิภาพเท่ากับคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้สำหรับ 1,000 ชั่วโมง ซึ่งหากต้องประมวลผลข้อได้เปรียบในเชิงการเปรียบเทียบ จะสามารถได้คำตอบ 1,000 เท่า และรวดเร็ว หากเทียบกับค่าใช้จ่ายในจำนวนเดียวกัน

Cost Associativity สามารถสร้างความสามารถใหม่ในการทำงาน เช่น นักวิจัยในห้องปฏิบัติการสามารถสร้างเครื่องจำแนกอัตโนมัติ เพื่อค้นหา Spam ใน Social-Communication Site Twitter.com ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้คือ ปัญหางานวิจัยต่าง ๆ สามารถกระจายรายละเอียดและปฏิบัติการได้ในเวลาเดียวกัน

Cloud Computers จะทำงานได้ดีที่สุดหากมีการแยกปัญหางานวิจัยเป็นข้อย่อยใหญ่ ๆ และแต่ละข้อก็จะปฏิบัติการบนระบบของตนเอง ขอบเขตการทำงานของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถออกแบบเว็บโดยการใส่ข้อมูลและหน้าที่ต่างตามต้องการ ความสำเร็จของการใช้ cloud ในงานวิทยาศาสตร์หลายชิ้น มักใช้ Hadoop และเครื่องมือยอดนิยมดังเช่น ชุดทางสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัญหางานวิจัยบางอย่างไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ด้วยแผนผัง และช่วยลดภาระงานการตรวจเทียบผลลัพธ์ และถึงแม้ว่าทำได้ โปรแกรมก็ต้องการการทำงานมากขึ้น

พยาธิช่วยรักษาโรคทางลำไส้จริงหรือ ?

หนอนลำไส้ หรือ หนอนพยาธิ ที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังชนิด Ulcerative Colitis ได้

การรักษาโรคลำไส้อักเสบโดยการใช้หนอนพยาธินั้น ยังไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) แต่จากการศึกษาโดยนักปรสิตวิทยา และแพทย์โรคทางเดินอาหาร พบว่าพยาธิปากขอ และพยาธิแส้ม้า ช่วยลดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารได้ โดยจากผลการวิจัยในสัตว์จำพวกหนู

ในปี 2004 ผู้ป่วยได้รับประทานไข่พยาธิแส้ม้าจากประเทศไทยแล้วทำให้อาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนักวิจัยคาดว่า หนอนพยาธิช่วยเพิ่มการสร้างเมือกในลำไส้ของผู้ป่วย เพื่อที่จะทำลายแบคทีเรียชนิดไม่ก่อให้เกิดโรคที่อาศัยอยู่ในร่างกาย

จากการวิจัยดังกล่าว ทำให้พบการรักษาอาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโดยการเพิ่มการสร้างเมือก ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาก่อน จึงเป็นการเพิ่มหนทางการรักษาและบรรเทาอาการโรคดังกล่าวอีกทางหนึ่งในอนาคต

อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) มะเร็งชนิดฝังในร่างกาย

มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นอุปกรณ์ตรวจจับโรคมะเร็ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาวคล้ายกับลูกอมรสมินท์ อุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก ง่ายต่อการนำไปฝังไว้ในร่างกายของผู้ป่วยระหว่างกระบวนการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวิเคราะห์

นอกจากคุณสมบัติในการตรวจหาอัตราการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือมะเร็งแล้ว แคปซูนดังกล่าวยังสามารถตรวจจับอาการเตือนเบื้องต้นของโรคหัวใจวายได้อีกด้วย

ขณะนี้ นักวิจัยกำลังพัฒนาเครื่องตรวจจับร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดพกพาได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยเครื่อง MRI ถ้าหากสามารถนำเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ได้จริงในร่างกายของมนุษย์จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำงานอย่างไร ?

จากเหตุการแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ ทำให้ระบบหล่อเย็นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสียหาย จนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดและสร้างความเสียหายบางส่วนให้กับโรงงานนิวเคลียร์ในประเทศญีี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เห็นได้ว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพียงใดนั้น จึงควรตระหนักถึงความปลอดภัยของพลังงานดังกล่าว โดยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ปฏิกิรินิวเคลียร์คืออะไร ?
การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เพื่อนำมาใช้ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสของที่อยู่ภายในอะตอม ทำให้เกิดนิวตรอนอิสระ ที่สามารถวิ่งไปชนนิวเคลียสของอะตอมอื่น ๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียสอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าปฏิกิริยาฟิสชัน โดยการแตกตัวของนิวเคลียสแต่ละครั้งสามารถก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าและรังสืแม่เหล็กไฟฟ้ามากมาย พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาฟัสชันมากกว่าพลังงานที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในปัจจุบันมากกว่าหลายล้านเท่า

พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ได้อย่างไร ?
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ มีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่เกิดการระเบิดในประเทศญี่ปุ่น คือ โรงงานไฟฟ้าแบบน้ำเดือด ซึ่งหากเมื่อเกิดปฏิกิริยาฟิสชันจะเกิดความร้อนสูง ทำให้ต้องมีระบบหล่อเย็นด้วยนำบริสุทธิ์ เพื่อลดอุณหภูมิ น้ำที่ผ่านเครื่องปฏิกรณ์แล้วจะกลายเป็นไอ และถูกเก็บไว้ จากนั้นไอน้ำจะส่งไปยังกังหันน้ำ หรือผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไดนาโม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

นอกจากจะมีระบบหล่อเย็นไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย ไม่ให้อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงเกินไปแล้วนั้น การสร้างชั้นคอนกรีตครอบทับเครื่องปฏิกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซกัมมันตรังสีอีกด้วย ในกรณีของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ระบบหล่อเย็นหลักและสำรองไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องใช้น้ำทะเลที่เจือด้วย Boric Acid หล่อแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แทน ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่ใช้วิธีที่ถูกต้องนัก เนื่องจากน้ำทะเลสามารถกัดกร่อนเครื่องปฏิกรณ์และเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราว

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมเหลว ?
สารหล่อความเย็น จะทำให้แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไม่ให้เกิดการหลอมเหลว แต่หากแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนที่ไม่ได้รับการหล่อเย็นเกิดความร้อนสูง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเตชันในน้ำ ซึ่งจะเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนจำนวนมาก สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้ในที่สุด

แท่งปฏิกรณ์หากหลอมเหลวจะมีลักษณะเหมือนลาวา สามารถเผาไหม้คอนกรีตที่ครอบเครื่องปฏิกรณ์และเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อชั้นคอนกรีตถูกทำลายจะเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี

ถึงแม้พลังงานิวเคลียร์ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีคุณประโยชน์มากมาย แต่กลับต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงหรือหายนะ ถ้าหากไม่สามารถควบคุมและตั้งรับการเกิดอุบัติภัยที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยเฉพาะมหันตภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งยากต่อการควบคุมดังเช่นสถานการณ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

สงครามในอาณาจักรพืช

ในร่างกายของมนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกัน เช่น เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าทีึ่่กำจัดจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัสชนิดต่าง ๆ ที่บุกรุกและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แต่พืชนั้นกลับไม่มีระบบภูมิคุ้มกันดังเช่นมนุษย์

จุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในพืชสามารถแทรกตัวเข้าไปในปากใบของพืช หรือช่อง หรือรูเปิดที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ เชื้อแบคทีเรียจะผลิตโปรตีนที่ทำให้พืชไม่สามารถลำเลียงน้ำได้ ซึ่งเชื้อดังกล่าวจะอยู่บริเวณใบของพืชทำให้เซลล์พืชที่อยู่บริเวณใบนั้นตายและเกิดเป็นโรคใบไม่ไหม้ในที่สุด แต่พืชก็มีระบบการคุ้มกันของพืชที่สามารถจดจำและได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการป้องกันเมื่อพบส่วนประกอบของจุลชีพที่บุกรุกเข้ามาในเซลล์ ตัวรับดังกล่าวถือเป็นระบบการป้องกันขั้นแรกของพืช เมื่อตัวรับดังกล่าวพบการบุกรุกก็จะกระตุ้นให้เซลล์พืชหลั่งกรด Azelaic ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการสร้างสารยับยั้งของเซลล์พืช

นักวิจัยในปัจจุบันมีความพยายามที่จะศึกษากลไกลและวิธีการแบ่งแยกชนิดของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรคของระบบภูมิคุ้มกันในพืชเช่นเดียวกับการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งนักวิจัยคาดว่าหากสามารถค้นพบกลไกลการแบ่งแยกดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำจุลชีพที่มีประโยชน์ต่อพืชมาประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต

วิศวกรรมแผ่นดินไหวช่วยให้ตึกที่โอนเอนในญี่ปุ่นตั้งมั่นอยู่ได้

ด้วยระบบรองรับการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่และกำแพงที่สามารถเลื่อนได้ รวมถึงรากฐานที่ใช้สาร Teflon ได้ช่วยรองรับอาคารแต่ละหลัง ซึ่งทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม โครงสร้างอาคารที่ตั้งตระหง่าระฟ้าหรืออาคารขนาดกลางในประเทศญี่ปุ่น ยังคงยืนหยัดรองรับแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่นี้ได้

ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศแนวหน้าด้านเทคโนโลยีการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน และการออกแบบโครงสร้างแบบใหม่เพื่อรองรับแผ่นดินไหว

อาคารสูงขนาดกลาง อาทิ โรงพยาบาลและสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงอาคารทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐฯ มักอาศัยยางขนาดใหญ่หรือตัวรองรับความสั่นสะเทือนที่อัดด้วยของแข็ง ในขณะที่ตัวรองรับความสะเทือนในรถจะเด้งขึ้นเด้งลง แต่ตัวรองรับความสั่นสะเทือนขนาดใหญ่จะเลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้แรงเหวี่ยงข้างเคียงน้องลงและเปลี่ยนเป็นความร้อน ขณะที่อาคารที่สูงขนาดกลางหรือต่ำกว่าอื่น ๆ มักอาศัยรากฐานที่มีตัวยึดที่เคลือบด้วยสาร Teflon น้ำหนักโครงสร้างของอาคารจะถูกยึดติดด้วยตัวยึด แต่เมื่อพื้นดินมีการเคลื่อนอยู่ใต้อาคาร อาคารจะเลื่อนไหลไปยังพื้นผิวข้างหน้าอย่างนุ่มนวล เทคนิคดังกล่าวเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะแยกอาคารจากพื้นดินข้างใต้ และแยกอาคารออกอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างลอยตัว

การออกแบบเพื่อให้มีลักษณะยืดหยุ่นพิเศษของอาคารสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันแผ่นดินไหว หากมีการเอียงของยอดอาคารประมาณ 10 ฟุตหรือมากกว่านี้ ก็เป็นเสมือนการงอไม้ และมันก็งอกลับโดยไม่มีความเสียหาย นอกจากนี้ผนังอาคารที่เป็นรูได้ซ่อนแผ่นโลหะซึ่งใช้ทั่วไปในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงหรืออาคารขนาดกลางในประเทศญี่ปุ่น แผ่นเหล็กหนาเหล่านั้นช่วยไม่ให้เกิดแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นทีละน้อยด้วย

แนะนำหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NIST หรือ National Institute of Standards and Technology เป็นหน่วยงานสังกัด U.S. Department of Commerce ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1901 และเป็นหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แห่งแรกของรัฐ ที่ผ่านมามีผลงานสนับสนุนการพัฒนาและผลงานที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก โดยภารกิจของ NIST คือ การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างความสามารถทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านมาตรวิทยาและมาตรฐานทางเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน NIST ตั้งอยู่สองแห่ง คือ 1. สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Gaithersburg มลรัฐแมรี่แลนด์ และ 2. สำนักงานที่ Boulder มลรัฐโคโรลาโด

นอกจากนี้ยังปฏิบัติการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ ด้วย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือแบบสหวิทยาการ

ภาพเชื้อไวรัส HIV แบบ 3 มิติ

เชื้อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ในรูปแบบ 3 มิติ แสดงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชื้อไวรัส HIV เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตมนุษย์มากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ภาพเชื้อ HIV มีขนาด 100 นาโนเมตร จะใช้สีที่แตกต่างกัน เพื่อแยกส่วนประกอบของเซลล์ที่ถูกบุกรุก เมื่อเชื้อ HIV บุกรุกเข้าไปในเซลล์ภูมิคุ้มกัน ที่ระบบภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อโรค โปรตีนของเชื้อจะเข้าจับกับผนังเซลล์ภูมิคุ้มกัน และปล่อยให้โปรตีนจากส่วนแกนของไวรัส เข้าไปใน Immune Cell จากนั้นเปลี่ยน RNA เป็น DNA และจึงเข้าไปรวมกับนิวเคลียสของ Immune Cell ซึ่ง Immune Cell จะถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานสร้างเซลล์ไวรัสในที่สุด

นอกจากบทความต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีคำถามลับสมองเพื่อลุ้นรางวัลจากสหรัฐอเมริการ และบทสัมภาษณ์นักวิจัยไทยในต่างแดน "ดร.เนาวรัตน์ ชีพธรรม" นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา จากประเทศแคนาดา รวมถึงฝากข่าวดีสำหรับผู้สนใจทุนการศึกษา และทุนวิจัย ด้านอาหารและการเกษตร ของกระทรวงเกษตร สหรัฐฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก สมัครเข้าชิงทุนการศึกษาในโครงการ NNF (The Food and Agricultural Sciences National Needs Graduate and Postgraduate Fellowship Grants Program) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นี้

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/676----42554

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป