กว่า 10 ปี ที่สกหรณ์กรีนเนท จำกัด ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตใน จ.ยโสธร ทำการปลูก สี แปรรูป และส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไปยังประเทศในสหภาพยุโรป โดยมีความพยายามในการแปรรูปผลผลิตพลอยได้จากการสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่า เช่น รำข้าว และปลายข้าว จนปี 2552 สกหรณ์กรีนเนท จำกัด และโรงสีข้าว 3 แห่งของกลุ่มผู้ผลิตใน จ.ยโสธร ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ คือ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้พัฒนาเป็นเม็ดแคปซูล เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้รับการขึ้นทะเบียน อ.ย. แล้ว

ด้วยการผลิตน้ำมันรำข้าวที่สกัดแบบบีบเย็น (Cold press) นั้น จะช่วยรักษาคุณค่าจของสารอาหารที่สำคัญไว้ได้มาก จึงมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่า และใช้เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวได้ดีกว่าน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภคที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีและความร้อนสูงในการสกัดน้ำมันออกมาจากรำข้าว


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

  • สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
  • สกหรณ์กรีนเนท จำกัด 6 ซ.วัฒนานิเวศน์7 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป