ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ จ.พัทลุง มีลักษณะเมล็ดข้าวกล้องมีสีแดงเข้ม นิยมบริโภคในรูปแบบข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ซึ่งข้าวสังข์หยดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่
  • ไนอะซิน ช่วยในการทำงานจองระบบประสาทและผิวหนัง
  • วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
  • วิตามินบี 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจก
  • รวมทั้งแร่ธาตุสำคัญ คือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เพื่อช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อน กระดูกพรุน เลือดแข็งตัวช้า
นอกจากนี้สีแดงและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของข้าวสังข์หยด ซึ่งสีแดงนี้เป็นสีของรงควัตถุ ประเภทฟลาวานอยด์ชนิดแอนโทไซยานิน รวมทั้งในน้ำมันรำข้าวสังหยดประกอบด้วย วิตามินอี และโอริซานอล ซึ่งสารเหล่านี้ช่วยต้านออกซิเดชันที่สามารถกำจัดหรือลดอนุมูลอิสระ ซึ่งมีผลในการชะลอและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ จึงนับเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวพื้นเมืองของภาคใต้ และลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศได้

โดยคณะผู้วิจัยจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย
  • นส.ณัฐวรรณ ชฎากาณจน์
  • นส.มณฑิรา จันทวงศ์
  • ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
จึงได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณแป้งข้าวสังข์หยดที่เหมาะสมต่อการผลิตคุกกี้ข้าวสังข์หยดแล้วนำไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส และทดสอบความชอบของผู้บริโภค จนได้สูตรคุกกี้ที่ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด นำไปเพิ่มมูลค่าทางโภชนาการของคุกกี้ข้าวสังข์หยดที่ผลิตจากแป้งข้าวสังข์หยด


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป