วิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านดอนลานสร้างสรร จ.สุพรรณบุรี ได้มีการผสมข้าวข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวสีดำพันธุ์พื้นเมืองของภาคเหนือ จนได้ ข้าวเจ้าหอมดำ ซึ่งเป็นข้าวที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี วิตามินบีคอมเพล็กซ์ แอนโทไซยานิน และสารสำคัญต่อสุขภาพอีกหลายชนิด แต่ทั้งนี้ในกระบวนการสีข้าว จะมีข้าวหักบางส่วนเกิดขึ้น ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าข้าวหักของข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทำให้นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งประกอบด้วย
  • อมรรัตน์ สีสุกอง
  • กิตติ กิตติสุวรรณ์
  • พันธ์ประภา ใช่ประพันธ์กูล์
ได้เข้าร่วมในโครงการ IPUS1 (2550) ในการศึกษาวิจัยการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากส่วนข้าวหักของข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กผสมกึ่งสำเร็จรูป โดยมี 2 สูตร คือ สูตรโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ดหอมอบแห้ง และสูตรโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมสาหร่ายไก่อบแห้ง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับปริญญาตรี ประจำปี 2550 นับเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากส่วนข้าวหักของข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 228-228/1-3 ถ.สิริธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์ผสมกึ่งสำเร็จรูป". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป