บริษัท เชื่อมสมบัติ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการผลิตสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวอินทรีย์สำหรับเด็กจากน้ำมันหอมระเหยที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์โดยวิธีของเหลวยิ่งยวด (Supercritical CO2 fluid extraction) ซึ่งทำให้น้ำมันหอมระเหยที่ได้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารตกค้าง และสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
  • บริษัท เชื่อมสมบัติ จำกัด 14 ม.9 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวอินทรีย์สำหรับเด็กจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดด้วยวิธีของเหลวยิ่งยวด". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป