ปัจจุบันมีซอสและเครื่องจิ้มหลากหลายชนิดในที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมักเน้นเฉพาะเรื่องรสชาติและส่วนผสมที่ต่างและหลากหลาย แต่ละเลยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ดังนั้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้สร้างความร่วมมือกับเมธีส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ นักวิชาการจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พริกอินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งนี้ซอสพริกอินทรีย์ที่มีปริมาณไลโคพีนสูงเกิดจากส่วนผสมที่มาจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวอินทรีย์ ซึ่งส่วนผสมที่ใช้ผลิตซอสพริกทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
  • บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ต จำกัด 299 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป