เนื่องจากทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก เศษกระดาษ ใบไม้แห้ง ซึ่งขยะดังกล่าวมีน้ำหนักเบาสามารถปลิวไปตามแรงลมได้ถ้าไม่ทิ้งลงถังขยะ หรือมีสุนัขคุ้ยเขี่ยถังขยะ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป