ความหวังใหม่ของวัคซีนโรคมาลาเรียขนานแรกของโลก


RTS,S เป็นวัคซีนโรคมาลาเรียขนานแรกของโลกที่ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparumพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการของ GlaxoSmithKline ในประเทศเบลเยี่ยม โดยแสดงผลการทดสอบทางคลินิกครั้งสำคัญในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่า
วัคซีนดังกล่าวสามารถลดควาเสี่ยงของเด็กแอฟริกันได้ประมาณครึ่งหนึ่ง ผลการทดสอบดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ในวารสาร New England of Medicine และในขณะเดียวกันได้มีการกล่าวถึงในการประชุมมาลาเรียที่จัดโดยมูลนิธิ Bill& Melinda Gates ที่ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน โดยเด็กอายุ 5 ถึง17 เดือน ซึ่งได้รับวัคซีน 3 ขนาด พบว่า 56 เปอร์เซ็นต์ลดความเสี่ยงของการพัฒนาโรคมาลาเรียทางคลินิกส่วนในโรคมาลาเรียขั้นรุนแรง เด็กที่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงลดลง 47 เปอร์เซ็นต์ การทดลองดังกล่าวได้มาจากเด็ก 6,000คน ที่ถูกติดตามผลหลังจากได้รับวัคซีน 12 เดือน ทั้งนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเด็กอายุ 6 ถึง 12 สัปดาห์ ซึ่งจะทราบผลการทดสอบในปีหน้า มีเด็กมากกว่า 15,000 คนใน 7 ประเทศของแอฟริกาขึ้นทะเบียนเพื่อทดสอบทางคลินิกครั้งนี้ โดยจะทดสอบต่อไปเป็นเวลาอีก 2 ปี โดย GlaxoSmithKline หวังว่าจะสามารถนำวัคซีนไปใช้กับเด็กในแอฟริกาในปี 2558

ที่มา:สำนักข่าว AFP, 19 ตุลาคม2554

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบครั้งสำคัญในการป้องกันโรคมาลาเรีย

Gavin Wright และคณะจาก Wellcome Trust Sanger Institute ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงการค้นพบช่องทางที่มีลักษณะเฉพาะที่เชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum ทุกสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนติดเชื้อ ซึ่งหมายถึง วัคซีนในอนาคตจะสามารถป้องกันเชื้อมาลาเรียเหล่านี้ได้ การค้นพบครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature โดยแสดงถึงการบุกรุกเซลล์เม็ดเลือดแดงอาศัยการกระทำระหว่างกันะหว่างลิแกนด์หนึ่งตัวของเชื้อมาลาเรียและรีเซพเตอร์หนึ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดง และการขัดขวางการกระทำระหว่างกันนี้ทำให้ความพยายามของเชื้อมาลาเรียที่จะบุกรุกเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สำเร็จในการค้นพบ ปรากฏว่า รีเซพเตอร์หนึ่งตัวจำเป็นสำหรับเชื้อมาลาเรียในการบุกรุกเซลล์เม็ดเลือดแดง จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย

ที่มา:สำนักข่าว AFP, 10 พฤศจิกายน 2554

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป