สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข วิจัยและพัฒนาโลชั่นกันยุงนาโนจากสมุนไพรไทย มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก โดยใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันทำให้หยดน้ำมันที่แตกตัวอยู่ในน้ำมีขนาดเล็ก จึงทำให้น้ำมันรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ช่วย และเมื่อหยดน้ำมันที่มีขนาดเล็กนี้ จึงเรียงตัวกันได้ดีและติดทนทาน

จากการทดสอบระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และสามารถป้องกันยุงได้นานประมาณ 4.7 ชั่วโมง ขณะที่ยากันยุงทั่วไปที่ผลิตจากสารเคมี ป้องกันยุงได้นานประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย 

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิลมัลชั่นที่แตกต่างจากยากันยุงในท้องตลาดทั่วไปคือ ไม่ใส่สารสังเคราะห์ที่เรียกว่า DEET เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากการใช้งาน ยากันยุงทั่วไปมักจะมีการผสมสารสังเคราะห์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับสตรีมีครรถ์และเด็กทารกเพราะสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป