สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้นำโครงการพัฒนาระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มาประยุกต์ใช้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยการดึงข้อมูลการรายงานสถานการณ์ของน้ำท่วมตามจุดต่างๆ จากสังคมเครือข่าวออนไลน์ (Social Media) เช่น ทวิตเตอร์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้มีการดึงข้อมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจรและน้ำท่วมเป็นหลัก และนำข้อมูลมาคัดกรองและแยกประเภท เช่น ด้านสถานการณ์น้ำท่วม ด้านปัญหาจราจร  ด้านการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูลนั้นจะเลือกจากข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์ซ้ำๆ หรือคล้ายๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆว่า มีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในเครือข่ายติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้ามีก็จะมีการถ่ายทอดภาพในบริเวณนั้นเลยว่า มีสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไร โดยเชื่อมต่อข้อมูลกล้องผ่านเว็บ http://info.traffy.in.th และเช็คข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http://info.traffy.in.th/i เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ทีมวิจัยได้พัฒนาระบบเพิ่มเติม รวมทั้งได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลจาก Traffy ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

  • Traffy เปิดทดสอบ Feature ใหม่ ให้ข่าวสารน้ำท่วม จราจร พร้อมพิกัดตำแหน่งและแผ่นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ เชิญร่วมทดสอบได้ที่ http://hermes.traffy.in.th/i/event.php (ร่วมพัฒนากับทีมวิจัยเทคโนโลยยีเว็ปเชิงสังคม ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา)
  • พัฒนาระบบบริการตรวจสภาพน้ำบนถนน และระดับน้ำตามคลองบน Google Earth เพียงดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Earth ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ traffy.zip ที่ตามลิงก์ แล้ว unzip ไฟล์ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์ traffy.kml ก็จะเห็นกล้องถ่ายทอดตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมถ่ายทอดและให้ข้อมูลได้ทันที (ร่วมพัฒนากับฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช.)
  • นำระบบ Traffy เข้ากับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกองบังคับการจราจร กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจกรมทางหลวง และโครงการเครือข่ายตาจราจร (Traffy Social Eyes) สามารถมองเห็นถนนเส้นหลักในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้แล้วจำนวน ๑๕๐ จุด
  • เชื่องโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 ตัว กับระบบ Traffy เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น 
  • เว็บสำหรับคนญี่ปุ่น นำข้อมูลจาก Traffy Social Eyes ไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและแสดงในแผนที่ครับ http://www.bangkokmadam.net/event/map.html
  • ความร่วมมือกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยจะมีการดึงข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV ผ่านทางระบบ Traffy มาถ่ายทอดสดบนหน้าจอเป็นระยะๆ และเมื่อเกิดกระแสข่าวว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ใด ทางสถานีโทรทัศน์จะดึงภาพในจุดดังกล่าวมารายงานเพื่อให้เห็นข้อมูลในพื้นที่จริง เพื่อลดความตื่นตระหนกให้กับประชาชน 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป