สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ทำวิศวกรรมย้อนรอยเทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียชนิดรุนแรง ความพิเศษอยู่ที่วิธีเติมออกซิเจนลงในน้ำ ซึ่งอยู่ในรูปแบบฟองอากาศขนาดเล็กนับล้านฟอง จึงคงสภาพอยู่ในน้ำได้นานเป็นชั่วโมง ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดดีกว่าเครื่องเติมอากาศทั่วไป 10 - 100 เท่า

เบื้องต้นทีมวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากคลองประปา พบว่าสามารถเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศในสภาวะน้ำนิ่ง โดยนำน้ำจากคลองประปาที่มีระดับค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เริ่มต้นที่ 0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งภายหลังจากใช้เครื่องเติมอากาศสร้างฟองอากาศขนาดเล็กในนาทีที่ 3 และ 10 พบว่าค่า DO เพิ่มขึ้นที่ 2.88 และ 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าจากค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำในคลองประปา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป