ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช. ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย โปรแกรมขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เนคเทค ได้พัฒนาระบบบริการรตรวจสภาพน้ำบนถนน และระดับน้ำตามคลองบน Google Earth เพียงดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Earth ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ traffy.zip ที่ตามลิงก์ แล้ว unzip ไฟล์ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์ traffy.kml ก็จะเห็นกล้องถ่ายทอดตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมถ่ายทอดและให้ข้อมูลได้ทันที

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป