NNET NANO Bed-net ผลกระทบจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาล ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม...แต่สำหรับผู้ประสบภัยแล้ว นอกจากจะต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำท่วมขังแล้ว ยังต้องทนกับการรบกวนของฝูงยุงที่หิวโหย ซึ่งแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพจากอุทกภัยซึ่งไม่มีที่อยู่ ไม่มีฟ้าใช้และต้องจำทนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดโรคที่มียุงเป็นพาหะหลังน้ำท่วมได้อีกด้วย  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้วิจัยและพัฒนา “มุ้งนาโนกันยุง – NNET NANO Bed-net” ที่มีสมบัติฆ่ายุงประสิทธิภาพสูง โดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ (Deltamethrin) เลียนแบบจากสารสกัดดอกดาวเรือง และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจากการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี โดยพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษร่วมอื่นๆ อีกหลายชนิด (Multifunction) ได้แก่ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลิ่นอับชื้น ป้องกันรังสียูวีทำให้มุ้งและสารกำจัดยุงมีความทนทานต่อแสงแดด และป้องกันน้ำทำให้ลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกลดความจำเป็นในการทำความสะอาด คุณสมบัติแบบผสมดังกล่าวเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือในช่วงที่มีอุทกภัย ซึ่งมีการแพร่ระบาดของยุงจำนวนมาก

 

NNET NANO Bed-netThe effect from the “Mega Flood” occurred in Thailand recently is enormous and creates a huge negative impact to Thai economy, both direct and indirect impacts. However, for the flood victims, they are not only that. They were suffered from the flood that took away their homes and their families; they also had to face with a group of blood-sucking mosquitoes every night, which might cause the mosquito-borne- diseases later on. Recently, the National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) has developed NNET NANO, a highly effective insecticidal bednet. The mosquito bed-net is coated by a synthetic pyrethroid derivative, Deltamethrin, which is known for safe to human and all mammals. Deltamethrin is also approved by WHO and has been used worldwide. Moreover, NNET NANO was developed as a multifunction mosquito bednet having various special properties i.e. anti-bacterial, anti-UV, and water repellent, which improve the shelf-life of the insecticidal effect. NNET NANO is suitable for daily use or during the flood which has normally infested by mosquitoes.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป