ในเชิงวัสดุศาสตร์ มีวัสดุประเภท Superabsorbent polymers (SAP) หรือ Slush power ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับของเหลว โพลิเมอร์ที่นำมาใช้ในการดูดซับนี้ จัดอยู่ในกลุ่ม hydrogel หรือ nanogel  โดยเปลี่ยนจากสภาพน้ำที่เป็นของเหลวให้เก็บอยู่ภายใน gel ปริมาตรยังคงเดิมอยู่แต่ทำให้ไม่เปื้อน สารกลุ่มนี้ใช้ในผ้าอนามัยและผ้าอ้อมเด็ก (สามารรถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Superabsorbent_polymer)

ในสภาวะน้ำท่วมของประเทศไทยนี้ เราคงได้ยินข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นจะส่งกระสอบที่เรียกว่า hydro bag มาใช้แทนกระสอบทราย หลักการจะคล้ายกัน คือ hydro bag เป็นกระสอบผ้าที่บรรจุ polymer ที่ว่านั้นอยู่ภายใน หากไม่ได้ใช้งานก็จะแฟบประหยัดพื้นที่ในการเก็บแต่หากถูกน้ำวัสดุภายในถุงก็จะดูดซับน้ำแล้วพองตัวออกมามีสภาพเหมือนกระสอบทรายใช้สร้างเป็นคันกั้นน้ำได้

Hydrogel หรือ ไฮโดรเจล จึงเป็นวัสดุใหม่ที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีการผสมผสานระหว่างดินเหนียว น้ำ และตัวผสานชนิดใหม่ นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเจลชนิดนี้ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง และสามารถกลับมารวมตัวกันใหม่ได้ง่ายหลังจากการแตกแยกเป็นสองส่วน นอกจากนี้สามารถพัฒนาให้เจลชนิดนี้ไปใช้ได้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และวัสดุทางเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต ไฮโดรเจลมีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุที่สามารถรวมตัวกันใหม่ได้ หลังจากการแตกสลายชนิดอื่น ๆ ถึง 50 เท่า  ถูกพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุในงานด้านต่าง ๆ เพราะมีความยืดหยุ่น ในอนาคตอาจจะนำวัสดุนี้ใช้เป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโต และใช้แทนกระดูกอ่อนที่แตกได้  นักเคมีพบว่าเจลชนิดนี้ง่ายต่อการขึ้นรูปและสามารถนำมาต่อกันเป็นรูปร่าง ต่าง ๆ ได้ง่าย ไฮโดรเจลถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ตัวอย่างเช่น รักษาบาดแผล สร้างเส้นเลือดใหม่  (new blood vessel) ผลิตยา และคอนแทคเลนส์ เป็นต้น ไฮโดรเจล จึงเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาทางวัสดุศาสตร์ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในอนาคต

บรรณานุกรม:

Superabsorbent polymers. http://en.wikipedia.org/wiki/Superabsorbent_polymer

ไฮโดรเจล วัสดุใหม่ที่น่าจับตามอง. http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/1729-science-a-technology-news

 

 

 

 

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป