เยาวชนโครงการ JSTP ทำโครงงานวิทย์ช่วยลดโลกร้อน ใช้ "น้ำมันผิวส้ม"ละลายโฟมเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกได้สำเร็จ แถมยังมีกลิ่นหอมของส้ม ช่วยกันแมลง เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นอุปกรณ์กันแมลง เช่น มุ้ง ฝาชี

ในอนาคต ผลงานน่าทึ่งนี้เป็นของนักเรียนชั้นม.6 "ภูริชญา คุปตจิต" จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในฐานะนักศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) สวทช.

ภูริชญา พูดถึงการค้นคว้าจนนได้ผลงานนี้ว่า มีงานวิจัยที่สามารถผลิตพลาสติกจากโฟมได้โดยใช้กาซคาร์บอน ไดออกไซด์กับน้ำมันจากเปลือกส้ม โดยเรียกพลาสติกที่ได้นี้ว่า พอลิไลโมนีนคาร์บอเนต (Polylimonene carbonate) อีกทั้งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นที่มาของการศึกษา เรื่องการผลิตแผ่นวัสดุพอลิเมอร์จากการละลายพอลิสไตรีนโฟม ในน้ำมันผิวส้ม ที่ผสมสาร "ผงเถ้าลอย" โดยมี ผศ.เอกชัย วิมลมาลาคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

"เราทดลองใช้โฟมที่ทำจากเม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารหรือวัสดุกันกระแทก ฯลฯ โดยละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันจากผิวมะกรูด ผิวส้มโอและส้มเขียวหวาน ซึ่งพบว่า น้ำมันผิวส้มสามารถละลายโฟมให้กลายเป็นของเหลวข้นและหนืดได้โดยน้ำมันจากผิวส้มเขียวหวานละลายโฟมได้ดีที่สุด และเมื่อทิ้งไว้ให้แข็งตัวจะกลายเป็นวัสดุพอลิเมอร์หรือแผ่นพลาสติก"

ภูริชญา อธิบายต่อว่า จากการทดลองเพิ่มเติมพบว่าหากเติม"ผงเถ้าลอย" (ขี้เถ้าที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีลักษณะเป็นอนุภาคกลมและขนาดที่เล็ก ช่วยอุดแทรกช่องว่างระหว่างวัสดุพอลิเมอร์ได้ดีปัจจุบันนิยมนำมาใช้เสริมแรงซีเมนต์และคอนกรีตในงานก่อสร้าง) ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกก็จะทำให้ได้แผ่นพลาสติกที่มีคุณภาพดีขึ้นไปอีก ที่สำคัญแผ่นพลาสติกที่ได้ยังมีกลิ่นหอมของส้ม จึงช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและขณะเดียวกันก็ยังเป็นกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ จึงอาจใช้พัฒนาไปเป็นอุปกรณ์กันแมลง เช่น มุ้ง ฝาชี เป็นต้น

ภูริชาญา กล่าวอย่างมีความหวังว่าน้ำมันผิวส้มจะเป็นทางเลือกใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าโฟม ให้เป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ และช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย "น้ำมันผิวส้มจะเป็นทางเลือกใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าโฟมให้เป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่"

ที่มา: ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ. คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ. ฉบับวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป