แผ่นดินถล่ม หรือ Landslides เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดินหมายความรวมถึงก้อนหิน ดิน ทราย โคลน เป็นต้น ไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่น ลงมาตามพื้นที่ลาดชัน หรือลาดเอียงต่างระดับ เนื่องจากขาดความสมดุลย์ในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก บริเวณภูเขาที่ลาดชันและภูเขานั้นอุ้มน้ำไว้จนเกิดการอิ่มตัว

ประเภทของแผ่นดินถล่ม

  • แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เนื่องจากมีแรงดึงไปน้อย แต่พอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ
  • แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว
  • แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
แผ่นดินถล่มที่มักพบในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณตอนบนของประเทศ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมักเกิดหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดภูเขาและใกล้ลำห้วย มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อย มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของแผ่นดินถล่ม ขึ้นกับปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา ความลาดชันของภูเขา ความสมบูรณ์ของป่าไม้ และลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา

แหล่งที่มาข้อมูล
กรมทรัพยากรธรณี . ดินถล่มคืออะไร. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.dmr.go.th/dmr_data/geohazard/update_landslide/landslide_definition.htm
กรมอุตุนิยมวิทยา. แผ่นดินถล่ม (Land Slides). [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=76
แผ่นดินถล่ม. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://translate.google.co.th/translate?hl=th&langpair=en|th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide
มูลนิธิกระจกเงา. โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน. ดินถล่ม. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.siamvolunteer.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=9&auto_id=7&TopicPk= 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป