ในฤดูน้ำท่วม เมื่อน้ำท่วมขังอยู่ระยะหนึ่ง ความสกปรกในน้ำจะเป็นสาเหตุหลักทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่แพร่ผ่านน้ำ ดังนั้น การส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนในเวลาน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญ  สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค คืออุปกรณ์สำหรับลุยน้ำราคาประหยัด ที่ประชาชนสามารถหาสวมใส่ได้ง่าย เบา และสะอาด คณะผู้ออกแบบ(อาสาสมัคร) จึงได้จัดทำขึ้นจากร่างความคิดของแพทย์ท่านหนึ่ง เพื่อขอการสนับสนุนจาก สวทช. ในการพัฒนาต้นแบบขึ้นมาทดลองใช้งานหลังจากการทดลองใช้งานแล้ว จะนำเข้าสู่การผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ราคาต่ำ เมื่อผลิตจำนวนมาก  และจะส่งมอบความคิดเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน หรือองค์กรเอกชน เพื่อสั่งผลิตและนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป

คณะผู้ออกแบบเรียกชื่อสิ่งประดิษฐ์สาธารณะนี้ว่า กางเกงแก้ว หรือMagic pants คำว่า “แก้ว” หมายถึงความใส หรือจะแปลว่าวิเศษก็ได้ เนื่องจากราคาถูก ใช้สะดวก บรรจุในห่อเล็ก/เบาจนสามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา) การผลิตมี carbon footprint ต่ำ  โดยคาดว่า สิ่งประดิษฐ์นี้ จะมีบทบาทสำคัญยิ่งในภาวะน้ำท่วม ซึ่งมีขึ้นในประเทศไทยทุกปี  ทั้งนี้ คณะผู้ประดิษฐ์ประสงค์จะพัฒนาแบบและวัสดุให้ผู้ผลิตทั่วไปสามารถผลิตได้ในราคาต่ำ โดยไม่คิดค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ การพัฒนาเป็นไปด้วยจิตอาสา เน้นการหาทางเลือกที่ “พอเพียง” เพียงพอ ไม่แพง ไม่ฟุ้งเฟ้อ และเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับบ้านเรา เพื่อให้สมบูรณ์ พร้อมใช้ ในอนาคตทั้งใกล้ และ ไกล ด้วยการใช้ความรู้ด้านวัสดุที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์  และการปรับแบบให้เหมาะสม จากข้อมูลการใช้งานจริง ในพื้นที่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้สวมใส่จากเท้าขึ้นมาถึงเอว / ถึงอก เมื่อจะต้องลุยน้ำท่วมที่สกปรก
 2. เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่นเท้าเปื่อยหรือติดเชื้ออื่นๆ อันเป็นการรักษาสุขภาพในภาวะน้ำท่วม
 3. เพื่อลดภาวะความเครียดของประชาชนเวลาน้ำท่วม
 4. เพื่อเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การวิจัย พัฒนา ปรับแบบ ปรับวัสดุ ปรับวิธีการ ให้เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพดีต่อไป

แนวทางการผลิต

กางเกงแก้วใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนโรงงานผลิตเสื้อกันฝนทั่วไป  โดยมีขนาดกว้างประมาณ 0.66ม. ยาวประมาณ 1.35 ม. ผ่ากลาง เชื่อมตะเข็บด้วยความร้อน จนมีลักษณะเป็นรูปกางเกงที่ปลายขาเป็นถุง  ด้านปากถุง มีการติดเชือกเพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นสายรัดเอว

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. จะคัดเลือกชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านนี้ กล่าวคือ มีคุณสมบัติเหนียว บาง และเนื้อสัมผัสนิ่มคล้ายผ้า  รวมทั้งการศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการเชื่อมพลาสติกแบบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการใช้งานในระยะยาวในขั้นตอนต่อไป

การสวมใส่

 • สวมเหมือนกางเกง แต่ปลายเท้าจะติดอยู่ในกางเกงแก้ว ผู้สวมสามารถไล่ลมจากเท้าขึ้นมาที่เอวเพื่อให้กางเกงแก้วติดแนบเนื้อ จากนั้นก็ใช้สายรัดเอว ผูกให้กางเกงแก้วกระชับติดกับเอว
 • กางเกงแก้ว ทำหน้าที่เหมือนถุงเท้าที่กันน้ำ สูงขึ้นมาถึงเอว และต้องใช้งานร่วมกับรองเท้ายาง หรือรองเท้าบู๊ต ไม่ควรใช้กางเกงแก้วโดยไม่สวมรองเท้า เนื่องจากพลาสติกอาจขาดได้ กางเกงแก้วจะหมดสภาพการใช้งานทันทีที่มีรูรั่วซึมของน้ำ
 • เนื่องจากพลาสติกเป็นฉนวนกันน้ำ ดังนั้นหากมีเหงื่อออกที่ขาและเท้า อาจะทำให้รู้สึกชื้นหรือเปียกบ้าง ไม่ได้แปลว่ารั่ว
 • เมื่อใช้เสร็จ ควรผึ่งให้แห้งทั้งด้านในและด้านนอก

คำแนะนำในการใช้งาน

 1. กางเกงแก้วไม่ได้ทำขึ้นแทนรองเท้าบู๊ต แต่เป็นอุปกรณ์แก้ขัด อุปกรณ์เสริม ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีรองเท้าบู๊ต
 2. กางเกงแก้วทำด้วยพลาสติกเบา มีความสามารถกันน้ำเช่นพลาสติกทั่วไป ตราบใดที่ไม่มีรูรั่ว
 3. ในการลุยน้ำลึกระยะสั้นๆ  การใช้กางเกงแก้วช่วยให้ร่างกายและเสื้อผ้าไม่เปียกชื้น และไม่มีน้ำสกปรกสัมผัสร่างกาย ช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อจากน้ำสกปรก หรือการเจ็บป่วยเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกชื้น
 4. ให้สวมกางเกงแก้วร่วมกับการสวมรองเท้าเสมออาจจจะเป็น รองเท้ายาง รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบู๊ต ก็ได้
 5. หากใช้กางเกงแก้วร่วมกับการสวมรองเท้าแตะ โปรดหลีกเลี่ยงการเดินในโคลนตม เพราะรองเท้ายางมักจะถูกดูดติดกับโคลน ทำให้ยกเท้าไม่ได้ หรือเกิดการขูดขีดเสียดสีระหว่างรองเท้ากับกางเกงแก้วจนฉีกขาดได้
 6. หากต้องการใช้งานซ้ำ ต้องมีการตรวจสอบสภาพของกางเกงแก้วว่าไม่มีรอยชำรุดหรือฉีกขาด  และต้องทำการผึ่งให้แห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างที่จะก่อให้เกิดเชื้อโรคสะสมได้
 7. เมื่อกางเกงแก้วรั่วหรือฉีกขาด ประโยชน์ของกางเกงแก้วจะหมดไป การทิ้งกางเกงแก้ว ควรกระทำอย่างระมัดระวัง อย่าให้ไปอุดท่อระบายน้ำ และไม่ควรทำลายโดยการเผา
 8. การหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมขังสัมผัสกับร่างกายนาน  จะเป็นการป้องกันโรคน้ำกัดเท้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง กางเกงแก้วเป็นอุปกรณ์ทางที่อาจช่วยท่านได้

การติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์

หมายเหตุการติดต่อขอซื้อ

ผู้ผลิตกางเกงแก้ว ที่เป็นผลงานของ MTEC ปัจจุบันมีสามราย (ข้อมูล​ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554) โดยมีราคาขายส่งตัวละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ สวทช. (ติดต่อฝ่ายการตลาด สวทช. โทร. 084-148-2828 คุณนพดร  เพื่อขอตำแนะนำในการสั่งซื้อโดยตรง)  ราคาขายที่ 100 บาท เป็นราคาควบคุม ตามประกาศของ สวทช. เรื่อง กางเกงแก้ว ซึ่ง สวทช. จะพยายามไม่ให้ขายเกินราคานี้ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ สวทช. ไม่ได้คิดส่วนแบ่งรายได้จากผู้ผลิตมาเป็นค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการ ใช้ชื่อ "กางเกงแก้ว" แต่เพียงอย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกางเกงแก้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป