สวทช./เอ็มเทค ขอเสนอนวัตกรรม ถุงลุยน้ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ใช้เสริมกับรองเท้าบูตเพื่อกันน้ำกรณีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ดีการหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมสัมผัสกับร่างกายให้นานที่สุดจะเป็นการ ป้องกันโรคน้ำกัดเท้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถุงลุยน้ำ เป็นนวัตกรรมอันหนึ่ง ที่จะช่วยท่านได้  ด้วยความปรารถนาดีจาก สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)


คำแนะนำในการใช้งาน 

  1. ถุงลุยน้ำนี้ ไม่ได้ทำขึ้นแทนรองเท้าบู๊ต แต่เป็นอุปกรณ์แก้ขัด อุปกรณ์เสริมใช้กับรองเท้าบูตหรือรองเท้ายาง  
  2. ถุงทำด้วยพลาสติกเบา ชนิดโพลีเอสทีลีนผสมมีความเหนียว และระบายอากาศและมีความสามารถกันน้ำเช่นพลาสติกทั่วไป
  3. ในการลุยน้ำลึกระยะสั้นๆ ไม่กี่นาที การใช้ถุง ช่วยให้เสื้อผ้่าไม่เปียกชื้น และไม่มีน้ำสัมผัสร่างกาย อันจะมีผลให้เกิดการติดเชื้อจากน้ำ และทำให้เจ็บป่วยเพราะสื้อผ้าเปียก  
  4. ขอให้สวมถุงลุยน้ำคู่กับการสวมรองเท้าเสมอ เช่น รองเท้ายาง รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบูต
  5. หากใช้กับรองเท้าแตะ โปรดหลีกเลี่ยงการเดินในโคลนตม เพราะรองเท้าจะถูกดูดติดกับโคลน ยกเท้าไม่ได้ หรือเกิดการขูดขีดเสียดสีระหว่างรองเท้ากับถุงจนฉีกขาดได้
  6. เมื่อถุงรั่วหรือฉีกขาด ประโยชน์ของถุงจะหมดไป กรุณาทิ้งถุงอย่างระมัดระวัง อย่าให้ไปอุดท่อระบายน้ำ  อย่าเผา

ถุงลุยน้ำ

ทั้งนี้ "MTEC สวทช. ขอขอบคุณนายแพทย์ (ไม่ประสงค์จะออกนาม) ที่ให้คำแนะนำให้ สวทช. ลองพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนไทย" และในปัจจุบัน ถุงลุยน้ำได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ "กางเกงแก้ว" แล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป