สวทช./เอ็มเทค ขอเสนอนวัตกรรม ถุงลุยน้ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ใช้เสริมกับรองเท้าบูตเพื่อกันน้ำกรณีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ดีการหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมสัมผัสกับร่างกายให้นานที่สุดจะเป็นการ ป้องกันโรคน้ำกัดเท้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถุงลุยน้ำ เป็นนวัตกรรมอันหนึ่ง ที่จะช่วยท่านได้  ด้วยความปรารถนาดีจาก สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)


คำแนะนำในการใช้งาน 

  1. ถุงลุยน้ำนี้ ไม่ได้ทำขึ้นแทนรองเท้าบู๊ต แต่เป็นอุปกรณ์แก้ขัด อุปกรณ์เสริมใช้กับรองเท้าบูตหรือรองเท้ายาง  
  2. ถุงทำด้วยพลาสติกเบา ชนิดโพลีเอสทีลีนผสมมีความเหนียว และระบายอากาศและมีความสามารถกันน้ำเช่นพลาสติกทั่วไป
  3. ในการลุยน้ำลึกระยะสั้นๆ ไม่กี่นาที การใช้ถุง ช่วยให้เสื้อผ้่าไม่เปียกชื้น และไม่มีน้ำสัมผัสร่างกาย อันจะมีผลให้เกิดการติดเชื้อจากน้ำ และทำให้เจ็บป่วยเพราะสื้อผ้าเปียก  
  4. ขอให้สวมถุงลุยน้ำคู่กับการสวมรองเท้าเสมอ เช่น รองเท้ายาง รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบูต
  5. หากใช้กับรองเท้าแตะ โปรดหลีกเลี่ยงการเดินในโคลนตม เพราะรองเท้าจะถูกดูดติดกับโคลน ยกเท้าไม่ได้ หรือเกิดการขูดขีดเสียดสีระหว่างรองเท้ากับถุงจนฉีกขาดได้
  6. เมื่อถุงรั่วหรือฉีกขาด ประโยชน์ของถุงจะหมดไป กรุณาทิ้งถุงอย่างระมัดระวัง อย่าให้ไปอุดท่อระบายน้ำ  อย่าเผา

ถุงลุยน้ำ

ทั้งนี้ "MTEC สวทช. ขอขอบคุณนายแพทย์ (ไม่ประสงค์จะออกนาม) ที่ให้คำแนะนำให้ สวทช. ลองพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนไทย" และในปัจจุบัน ถุงลุยน้ำได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ "กางเกงแก้ว" แล้ว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป