1. การกำจัดขยะ  และสิ่งปฏิกูล  ควรเก็บขยะใส่ถุง  และรัดปากถุงให้แน่น  รอให้เทศบาลมาเก็บ
  2. อาหารและน้ำบริโภค  ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก  และดื่มน้ำต้มเดือด  หรือน้ำดื่มบรรจุขวด
  3. ระวังไฟฟ้าช็อต   อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้น  หรือไม่แน่ใจว่าจะมีไฟฟ้ารั่ว
  4. ระวังเศษแก้วบาด  ไม่ควรไปเดินบริเวณที่อาจมีเศษแก้ว  หรือกระเบื้องตกค้างที่ พื้นหรือถ้าไม่แน่ใจ ควรสวมรองเท้าบู๊ท  หรือรองเท้าผ้าใบ
  5. ถ้ามีบาดแผล  ควรล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาล้างแผล  และใช้ผ้าสะอาดกดปากแผลประมาณ  5 นาที เพื่อให้เลือดหยุด  และให้รีบไปรับการรักษาที่ศูนย์แพทย์บริเวณใกล้บ้านต่อไป ไม่ควรออกมาย่ำน้ำ เพราะอาจจะมีเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าทางบาดแผลได้  โดยเฉพาะโรคฉี่หนูในสถานการณ์หลังน้ำท่วม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป