โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรสิส เป็นโรคที่คนติดเชื้อมาจากสัตว์  สัตว์นำโรคที่พบมาก  คือ  หนู   โดยหนูที่มีเชื้อถ่ายปัสสาวะลงน้ำ ทำให้น้ำมีเชื้อปนเปื้อน  แล้วคนได้รับเชื้อนี้ทางแผลที่ผิวหนัง

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย   ชื่อ   Leptospira  (เลปโตสไปรา)

การติดต่อ

มีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งเชื้อโรค  พบเชื้อมากในหนู  และอาจพบเชื้อได้ในสัตว์อื่นๆ  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เมื่อหนูที่มีเชื้อถ่ายปัสสาวะลงน้ำแล้วเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางผิวหนังตามรอยแผล


อาการของการติดเชื้อ

อาการขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณของเชื้อ  ภายหลังได้รับเชื้อ 2 - 26 วัน  (โดยเฉลี่ย 10 วัน)   คนที่ได้รับเชื้อจะมีอาการ: 
1.    มีไข้สูง  ปวดหัว  ปวดตามตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่อง  บางคนบีบน่องแล้วจะเจ็บจนร้อง
2.    มีไข้สูง และตาแดง  หรือมีเลือดออกที่ตาขาว หรือมีตาเหลืองเป็นดีซ่าน
3.    มีไข้สูง และถ่ายปัสสาวะออกน้อย หรือหอบ
โอกาสที่คนจะเป็นโรคฉี่หนูจากการลุยน้ำท่วม  มีน้อยกว่าร้อยละ 5   และส่วนใหญ่คนที่ได้รับเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง  อัตราป่วยตายโดยเฉลี่ยต่ำมาก  ตายไม่ถึงร้อยละ 5  ของคนที่เป็นโรคนี้  แต่จะเพิ่มขึ้นในคนไข้   สูงอายุ  และอาจสูงถึงร้อยละ 20  ถ้าคนไข้มีอาการดีซ่าน และไตวาย หรือหอบ  แต่ถ้าได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และถูกต้องเพียงพอก็มักไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต


การวินิจฉัยโรค

จากการสอบประวัติ และการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ ดังนั้น ผู้ป่วยควรบอกแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับประวัติการลุยน้ำด้วย

 

การดูแลรักษาผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่มีประวัติลุยน้ำ  และมีอาการของการติดเชื้อ  ขอให้ไปพบแพทย์  เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง  และทันท่วงที  แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยเร็ว  จะช่วยลดความรุนแรงของโรค  และป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรคได้
ผู้ป่วยมีประวัติลุยน้ำ และมีไข้  โดยไม่มีอาการของเป็นหวัด มีน้ำมูก หรือไม่มีอุจจาระร่วง หรือไม่มีอาการปัสสาวะแสบขัดมาก่อน ขอให้พาผู้ป่วยไปรับการรักษาจากแพทย์ และถ้าผู้ป่วยมีไข้ ตาเหลืองเป็นดีซ่าน ถ่ายปัสสาวะออกน้อย หรือหอบ ขอให้รีบพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ที่มา: ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล. 2547.โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส). [ประกาศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แนะนำการดูแลสุขภาพระยะหลังสถานการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ].

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป