เป็นที่คาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานสำรองจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก จะสามารถรองรับความต้องการต่อไปได้อีกประมาณ 40 ปี หลังจากนั้นโลกคงต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นในอนาคต เราคงไม่มีน้ำมันใช้ในการขนส่งเหมือนวันนี้ จะเตรียมพร้อมอย่างไร?

รถไฟฟ้ามีความสำคัญต่ออนาคต (เพื่อรับมือภัยพิบัติการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง) อย่างไร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป