จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนทำให้ห้องระบายความร้อนระเบิด และความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้แท่งเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสี  (radioactive substance) หลอมละลายและมีรังสี (radiation) รั่วไหลออกสู่ภายนอก นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็เฝ้าติดตามและเตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดกับภาวะการปลดปล่อยและแผ่รังสีออกมาหรือที่เรียกว่ากัมมันตภาพรังสี (radioactivity) ว่าจะถึงระดับที่ส่งผลเป็นอันตรายหรือไม่


ส่วนในประเทศไทยเองก็เคยเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเช่นกัน แต่เกิดขึ้นเนื่องจากความรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ที่มีคนไปเปิดกระบอกโลหะที่ภายในบรรจุสารกัมมันตรังสี จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวน
หลายคนเลยทีเดียว แม้ว่าสารกัมมันตรังสีจะมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านพลังงาน ธรณีวิทยา การเกษตร และการแพทย์
แต่ถ้านำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังและไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบก็จะทำให้รังสีที่ถูกปล่อยออกมาทำอันตรายแก่มนุษย์
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ารังสีจะมีด้านที่น่ากลัว แต่ถ้าเรารู้จักนำมาใช้ด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบก็จะได้รับประโยชน์มากมายเช่นกัน ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจก็จะช่วยทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีและไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป