รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ฉบับที่ 5/2554 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ จากหน้าปกเป็นวัน Memorial Day ปีนี้ ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เป็นวันระลึกถึงความเสียสละของทหารชาวอเมริกัน สำหรับเนื้อหาบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวกับทางชีวิตความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศ วิชาพีชคณิต 2 เป็นความสำเร็จในการทำงาน การบำบัดรักษาปัญหาการพูดติดอ่าง เป็นต้น

หลายรัฐในสหรัฐฯ เห็นว่าวิชาพีชคณิต 2 เป็นความสำเร็จในการทำงาน

มลรัฐกว่า 20 มลรัฐ ได้รณรงค์ให้วิชาพีชคณิต 2 เป็นคุณสมบัติและองค์ประกอบของผู้จบการศึกษาระดับปริญญา และได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงทักษะของแรงงานให้มีการศึกษาในระดับสูง เพื่อยกระดับของเศรษฐกิจ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่ได้เรียนวิชาพีชคณิตจะมีความสัมพันธ์และแรงจูงใจที่ทำงานได้ในระดับสูง


แขนหุ่นยนต์ : ข้อศอกที่ขยับได้ด้วยหุ่นยนต์

บริษัท Barrett เป็นหน่วยงานผู้ผลิตแขนและมือหุ่นยนต์ เรียกว่า  WAM (Whole Arm Manipulator) ลักษณะของอุปกรณ์คล้ายกับลูกยางฮอกกี้ ซึ่งเป็นตัวควบคุมชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร เทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ยังสามารถฟื้นฟูทางกายภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง และยังสามารถช่วยเหลือด้านทหารในการกู้วัตถุระเบิดได้อีก ฯลฯ

 


Telomere คุณยาวแค่ไหน?

Telomere คือ ส่วนที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่เสมอนส่วนหุ้มโครโมโซมคล้ายกับแถบพลาสติกที่หุ้มบริเวณปลายเชือกรองเท้า ได้มีการศึกษาและเปรียบเทียบความยาวของ Telomere จากเซลล์เม็ดเลือดขาวจากกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำมีขนาดของ Telomere ยาวกว่ากลุ่มอาสากลุ่มที่ 2 ที่ไม่คอ่ยได้ออกกำลังกาย กลุ่มอาสาสมัครที่มีความเครียดสูงจะมีขนาดของ Telomere สั้นกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่มีความเครียดต่ำ การวิเคราะห์ขนาดของ  Telomere สามารถแสดงถึงวิถีการเลือกใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด เป็นต้น


การบำบัดรักษาปัญหาการพูดติดอ่าง

การค้นหายืนของ Dr. Dennis Drayna พบว่าการแต่งงานกันเองภายในปากีสถานจะนำไปสู่ความผิดปกติในพันธุกรรม การพูดติดอ่างมีในกลุ่มคนปากีสถานและคนอินเดีย เรียกว่า  GNPTAB ได้มีการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ยังพบว่าการผ่าเหล่าในยีนสองกลุ่ม คือ กลุ่ม GNPTG   และ กลุ่ม NAGPA  หากมีการตรวจรักษาคนพูดติดอ่างอย่างใกล้ชิดของการผ่าเหล่าของทั้งสองประเภท เป็นสาเหตุของความผิดปกติของเอมไซม์ กลุ่มของเซลล์สมองส่วนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างคำพูดมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติของระบบเอ็มไซม์


ยานปฏิบัติงานใต้น้ำ ชนิดไร้คนขับของหน่วยงานวิจัยของนาวิกโยธินสหรัฐฯ

บริษัท  Bluefin  ผลิต Hovering Autonomous Undrwater Vehicle (HAUV) ที่มีความสามารถในการตรวจสอบเรือและโครงสร้างเบื้องต้น เมื่อนำมาประกอบใช้ร่วมกับ  UVV เรียกว่า HAUV-N สามารถตรวจสอบเรือทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องได้ จึงเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายของชีวิตนักประดาน้ำ โดยใช้รีโมต เป็นตัวบังคับยานปฏิบัติงาน


ชีวิตความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศ

องค์การนาซ่าได้รวบรวมเรื่องราวการใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจของเหล่านักบินอวกาศที่ประจำอยู่ในสถานีอวกาศ สามารถแบ่งโครงสร้างภายในสถานีอวกาศออกเป็น 3 ชั้น คือ
-  Flight Deck ชั้นควบคุมการบิน
- Middeck ชั้นอเนกประสงค์
- Life Support and Housekepping Deck ชั้นอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

นักบินต้องออกกำลังกายโดยใช้ลู่วิ่งหรือเครื่องปั่นจักรยานอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสือมของกระดูกและกล้ามเนื้อในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงการอาบน้ำของนักบินจะมีได้รับฟองน้ำเปียกหรือผ้าเปียกสำหรับการขัดถู และอีกฝืนสำหรับเช็คทำความสะอาด การติดต่อสื่อสารของนักบินอวกาศสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับครอบครัวได้โดยผ่านการใช้  Softphone เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการโทร.ออกจากคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล

การทำงานของนักบินจะปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อวัน ภารกิจของลูกเรือ คือ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น Bioastronautics เป็นการศึกษาวิจัย ด้านชีววิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา พฤติกรรม หรือเภสัชกรรมในอวกาศ เป็นต้น นักบินยังมีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีอวกาศอีกด้วย

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสินค้าที่ถูกเรียกคืนแบบใหม่

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้พัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลที่ถูกเรียกคืนสินค้า (FDA Web page: Recalls & Safety Alerts) มีการพัฒนารองรับการสืบค้นข้อมูลของผู้บริโภคตามรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกบังคับเรียกคืนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สาเหตุการถูกเรียกคืน รวมทั้งชื่อบริษัทที่ถูกเรียกคืน โดยมีขั้นตอนในการบังคับเรียกคืนสินค้า
1. First Alert หรือการร้องเรียนจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
2. Alerting the Public หรือการประกาศแจ้งเตือนต่อประชาชน
3. Effectiveness Checks หรือกระบวนการตรวจสอบ การทำลายหรือการแก้ไขปัญหาทีเหมาะสม

ภาพถ่ายที่ใกล้ที่สุดครั้งแรกของดาวพุธจากยานแมสเซนเจอร์ (Messenger)

ยานแมสเซนเจอร์ได้เดินทางมาถึงดาวพุธ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากโลกมายังดาวพุธมากกว่า 6 ปีครึ่ง จึงเริ่มภารกิจถ่ายภาพดาวพุธและส่งภาพกลับมายังโลก
ภารกิจแมสเซนเจอร์ย่อมาจาก "MErcury Surface, Space Environment Geochemistry, and Ranging" มีภารกิจหลักในการสำรวจดาวพุธเพื่อจัดทำแผนที่ทั่วบริเวณพื้นผิวดาวพุธ เริ่มต้นภารกิจในวันที่ 4 เมษายน 2554 และคาดว่าจะได้ภาพถ่ายทั้งหมดประมาณ 75,000 รูป ยานแมสเซนเจอร์จะโคจรเป็นรูปวงรีรอบดาวพุธ โดยจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพุธมากที่สุดประมาณ 200 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ห่างจากดาวพุธมากที่สุดประมาณ 15,000 กิโลเมตร

แนะนำหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รัฐสภาสหรัฐฯ ได้จัดตั้ง the Office of Science and Technology Policy (OSTP) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานบริหารของประธานาธิปดี  Executive Office of the President (EOP)  มีหน้าที่ให้ข้อแนะนำแก่ประธานาธิบดีและคณะบริหารในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายที่บัญญัติในปี ค.ศ. 1976 ได้ให้อำนาจแก่ OSTP  นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาและนำนโยบายและงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติทั้งภาคเอกชน มลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงต่างประเทศ

เทคโนโลีพลังงานสะอาด

ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สหรัฐฯ เป็นอันดับสอง และในแถบยุโรป เป็นอันดับสาม สหรัฐฯ จึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นของการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เนื่องจากมีการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะสร้างขึ้นที่เมือง Blythe มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/814----52554


 
biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป