เทคโนโลยีใหม่ในการบ่งชี้ชนิดของโปรตีนโดยการติดตามการเคลื่อนที่ของพลังงานภายในโปรตีนถูกเปิดเผยในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences หรือ PNAS เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์ David Klug จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ กรุงลอนดอนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวิจัยให้ความเห็นว่า "นี้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ซึ่งวิธีการใหม่ในการบ่งชี้ชนิดของโปรตีนถูกค้นพบ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกับมัน" เทคโนโลยีใหม่นี้มีชื่อว่า two-dimensional infrared spectroscopy หรือ 2DIR ซึ่งสามารถบ่งชี้ชนิดของโปรตีนได้โดยแสงอินฟราเรดทำให้ส่วนหนึ่งของโมเลกุลโปรตีนเกิดการสั่นแล้วพลังงานที่เกิดจากการสั่นจะถูกติดตามในขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลโปรตีนทำให้ได้แผนที่การเคลื่อนที่ของพลังงานที่ทำให้นักวิจัยสามารถบอกชนิดของโปรตีนได้
 

แหล่งที่มา: Reeves, Danielle. 2008. "Mapping out proteins." reporter 196, (10 October 2008): 6.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป