ศูนย์บังคับการฉุกเฉินของเซลล์แบคทีเรียถูกศึกษาเป็นครั้งแรกในงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Science เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยเป็นผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจแห่งกรุงลอนดอนที่มีผู้นำกลุ่มคือ ศาสตราจารย์ Marin van Heel ร่วมกับกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ที่มีศาสตราจารย์ Rick Lewis เป็นผู้นำ นักวิจัยกล่าวถึงความสำคัญของการค้นหาว่าแบคทีเรียตอบสนองและปรับตัวต่อความเครียดและอันตรายได้อย่างไรทำให้เราเข้าใจกลไกการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยนักวิจัยพบว่าศูนย์บังคับการฉุกเฉินในเซลล์แบคทีเรียเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ถูกเรียกว่า stressosome ซึ่งในเซลล์แบคทีเรียแต่ละเซลล์จะมี stressosome ลอยอยู่โดยรอบประมาณ 20 stressosomes และจนกระทั่งขณะนี้ความซับซ้อนของกระบวนการนี้ยังไม่ถูกเข้าใจอย่างชัดเจน ศาสตราจารย์ van Heel อธิบายว่า"ขบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์แบคทีเรียภายหลัง stressosome ได้รับสัญญาณเตือนภัย ทำให้ยีนจำนวนหนึ่งภายในเซลล์ถูกถอดรหัสมากขึ้น โดยมีผลทำให้โปรตีนจำนวนหนึ่งในเซลล์เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เซลล์แบคทีเรียอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย"

 

แหล่งที่มา: Reeves, Danielle. 2008. "Bacterial crisis command centre revealed." reporter 196, (10 October 2008): 6.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป