ยาชนิดใหม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้เหมือนกับกัญชาโดยไม่มีผลต่อสมองถูกกล่าวถึงในการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Pain เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 การศึกษานี้เป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ แห่งกรุงลอนดอน แสดงเป็นครั้งแรกว่าตัวรับ cannabinoid เรียกว่า CB2 ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นโดยกัญชาปรากฎในเส้นประสาทรับความรู้สึกในระบบประสาทส่วนปลายแต่ไม่ปรากฎในสมอง งานวิจัยแสดงว่ายาซึ่งกระตุ้นตัวรับ CB2 สามารถบรรเทาปวดโดยหยุดสัญญาณการปวดที่ถูกส่งในเส้นประสาทรับความรู้สึก การศึกษาก่อนหน้านี้สนใจตัวรับตัวอื่นซึ่งถูกกระตุ้นด้วยกัญชาชื่อ CB1 ซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นตัวรับอันดับแรกที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาอาการปวด อย่างไรก็ตามตัวรับ CB1 ถูกพบในสมองดังนั้นการกินยาซึ่งกระตุ้นตัวรับนี้สามารถนำไปสู่ภาวะข้างเคียง เช่น มีอาการง่วง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้บ่งชี้ว่า ยาที่มีเป้าหมายเป็นตัวรับ CB2 จะเป็นหนทางใหม่ของการรักษาอาการปวดทางคลีนิก

 

แหล่งที่มา: Gallagher, Laura. 2008. "Cannabis-like drugs could block pain without affecting brain." reporter 196, (10 October 2008): 7.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป