เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เรื่อง การสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในงานสัมนาการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ "ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัล โนเบล... ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก" วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี" คลิกดาวน์โหลดเอกสาร .PDF (3.33 MB)

 

 

{pdf=https://www.nstda.or.th/images/files/20120724-research-support-htk.pdf|750|550}

 

			

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป