อาจเป็นครั้งแรกอย่างเป็นกฎหมายที่นักวิทยาศาสตร์ต้องบรรยายระดับความทุกข์ทรมานของสัตว์ภายในห้องปฏิบัติของพวกเขาโดยระบบใหม่นี้ต้องการให้นักวิทยาศาสตร์บอกความทุกข์ทรมานของสัตว์เป็นน้อย ปานกลาง หรือ มาก เมื่อภายหลังการทดลองสิ้นสุดลง ศาสตราจารย์ Dominic Wells กล่าวว่า "ขณะนี้พวกเราจดบันทึกอย่างชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์แต่ละตัวเพื่อพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งจะทำให้สาธารณะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสัตว์และทำให้พวกเราโปร่งใสจริงๆ"

 

แหล่งที่มา: Reeves, Danielle. 2008. "New national system to make use of animal models more transparent." reporter 196, (10 October 2008): 5.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป