มีการค้นพบว่าการกินยาพาราเซตามอลสัปดาห์ละครั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด 3 เท่า โดยที่ไม่พบผลที่เหมือนกันกับยาแก้ปวดชนิดอื่น ดร. Seif Shaheen นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ กรุงลอนดอน ซึ่งเสนอการค้นพบนี้กล่าวว่า "เนื่องจากโรคหืดเป็นโรคทั่วไปและพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดที่ใช้บ่อยมาก เป็นเรื่องที่สำคัญมากในขณะนี้ที่จะค้นหาว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้หรือไม่ การทดลองทางคลีนิคอาจเป็นหนทางเดียวที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างดี"

 

แหล่งที่มา: Reeves, Danielle. 2008. "Asthma risk from paracetamol." reporter 196, (10 October 2008): 5.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป