วัสดุนาโนในอาหารและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ.2549 องค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐฯได้ปฏิเสธคำร้องขอจากกลุ่มผู้สนับสนุนการบริโภคที่ต้องการให้ FDA บังคับให้มีการทดสอบความปลอดภัยและทำการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่มีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบก่อนทำการวางขายในท้องตลาด แต่ทาง FDA กลับเลือกใช้แนวทางตามความสมัครใจของทางภาคอุตสาหกรรม FDA ได้ออกร่างแนวทางการปฏิบัติ  แนวทางที่กำหนดได้ขอรับคำปรึกษาจาก FDA ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบไปวางขายในท้องตลาด แต่ทางผู้ผลิตไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้น FDA จึงได้แนะนำว่าการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาจต้องมีการดัดแปลงเพื่อกำหนดปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยต่างๆ ควรทำอย่างไร เช่น ขนาดอนุภาค พื้นที่ผิว การรวมตัวกันและรูปร่างที่มีผลต่อการดูดซับ การแพร่กระจาย การเผาผลาญและการขับถ่าย สำหรับเครื่องสำอาง  ไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการสัมผัสทางผิวหนังเท่านั้น แต่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคกลับรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของ FDA ที่บังคับให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ทั้งๆ ที่ FDA ก็ออกมายอมรับว่าวัสดุนาโนมีผลกระทบเฉพาะตัว การที่ไม่บังคับให้บริษัทต่างๆ  มีการใช้วัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์กำลังจะนำประเทศสหรัฐฯไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศคู่ค้า เนื่องจากทาง EU ที่ได้บังคับให้มีการติดฉลากเกี่ยวกับวัสดุนาโน เครื่องสำอาง และอาหารเป็นต้น


เรือดำน้ำไมโครลำแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วนทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วไหล
Joseph Wang และคณะได้อธิบายถึงความแตกต่างของเครื่องจักรกลขนาดไมโครในแต่ละรุ่น ซึ่งเรือดำน้ำมีขนาดความกว้างน้อยกว่าเส้นผมประมาณ 10 เท่า และสามารถช่วยทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วไหลได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปยังสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการแยกน้ำมันออกจากน้ำในมหาสมุทรและภายในโรงงานต่างๆ ทีมงานของ Wang ได้พัฒนาเรือดำน้ำไมโครที่ต้องการเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว
จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำไมโครรูปกรวยสามารถเก็บรวบรวมหยดน้ำมันมะกอกและน้ำมันเครื่องในน้ำ และทำการลำเลียงผ่านน้ำได้ เรือดำน้ำขนาดไมโครนี้มีการเคลือบผิวด้วยสารชนิดพิเศษ ทำให้พวกมันกลายเป็น super hydrophobic ที่สามารถป้องกันน้ำและสามารถดูดซับน้ำมันได้เป็นอย่างดี จากผลการทดสอบเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำไมโครสามารถเก็บรวบรวมน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในตัวอย่างน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อน


อาการเบื่อสังคมทำให้อ้วน

ผู้ที่มีสภาวะเบื่อสังคม (Social Jetlag) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานไม่สัมพันธ์ระหว่างนาฬิกาภายในร่างกาย (body’s internal clock) กับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นจริงของคนเรา ส่งผลทำให้เกิดอาการง่วงนอน และยังทำให้เกิดโรคอ้วนตามมาอีกด้วย เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนระหว่างเวลาของนาฬิกาทางกายภาพและนาฬิกาทางสังคมที่มีมากขึ้น มีสาเหตุมากจากอาการเรื้อรังของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ที่เป็นโรคนี้มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ และดื่มแอลกฮอล์และคาแฟอีนมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดโรคอ้วนตามมาอีกด้วย เราไม่สามารถตั้งค่านาฬิกาชีวิต (biological clock) ได้ตามความต้องการเหมือนกับนาฬิกาทั่วไป แต่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เองด้วยแสงสว่างในเวลากลางวันและความมืดในเวลาลางคืน เพื่อเหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับและการตื่น แต่ในสังคมใหม่เกิดความแตกต่างระหว่างนาฬิกาในร่างกายกับความต้องการของร่างกายที่มีแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่มีต่อพฤติกรรมการนอนหลับและการตื่นของมนุษย์ จากนั้นทางคณะนักวิจัยจะใช้ข้อมูลที่ได้นี้มาสร้าง Word sleep mapได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ ที่รวบรวมส่วนสูง น้ำหนัก และรูปแบบการนอนหลับของผู้ถูกวิจัยด้วย จากการวิเคราะห์ผู้ที่มีอาการ Social jetlag ที่รุนแรง มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นด้วยหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าผู้ที่ใช้ชีวิตที่สวนทางกับนาฬิกาชีวิตอาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการลามไปถึงการเป็นโรคอ้วนได้อีกด้วย

แผนปฏิรูปภาษีก่อให้เกิดความเคลือบแคลง : แผนในการปฏิรูปภาษีธุรกิจของโอบามาก่อให้เกิดข้อถกเถียงจากรอบด้าน
จากแผนการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ในการปฏิรูปภาษีธุรกิจโดยลดอัตราภาษีต่างๆ และการยกเลิกการลดหย่อนภาษีและเงินสนับสนุนหลายสิบรายการก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากอุตสาหกรรมเคมีและธุรกิจอื่นๆ เนื่องเกรงว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับโลก แต่กลุ่มธุรกิจต่างๆกลับไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ Calvin M. Dooley ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ American Chemistry Council เป็นตัวแทนการค้าโรงงานผู้ผลิตสารเคมี 140 แห่งในสหรัฐฯ แผนปฏิรูปภาษีไม่สามารถตอบโจทย์ได้ และอีกหลายองค์กรวิจารณ์ว่าแผนดังกล่าวไม่สามารถสร้างรายได้จากภาษีได้มากกว่านี้ ในทางกลับกันรายงานฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์โดย Citizens for Tax Justice พบว่าบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯไม่จ่าย Federal Tax ให้แก่สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และหลายๆบริษัทยังได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลแม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะทำกำไรได้จำนวนมากและค่าเฉลี่ยของภาษีที่แท้จริงในปี พ.ศ. 2551 2553 สำหรับ 280 บริษัทที่อยู่ในรายงานดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 18.5  ในรัฐสภาพรรครีพับลีกันมีปฏิกิริยาในเชิงลบอย่างมากและประณามโอบามาที่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของพรรครีพับลีกันในการลดอัตราภาษีเงินได้ให้อยู่ที่ร้อยละ 25  แต่ Max Baucus ประธานคณะกรรมการวุฒิสภาการคลังกล่าวว่า แผนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีและจำไม่สิ้นสุดจนกว่าหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน นี้ “ธุรกิจต่างต้องการความมั่นคง ความไม่ซับซ้อนและความยุติธรรม และการนำเอาระบบภาษีสมัยใหม่มาใช้ทดแทนระบบที่เราใช้กันอยู่ขณะนี้ จะถือเป็น จะถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ”


การลดอาการไอ

อาการไอมักเป็นควบคู่กับไข้หวัด หรือแม้แต่การกระตุ้นด้วยควัน หรือละอองเกสรต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศ ที่ผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเรา ซึ่งเรามักจะไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างผ่านเขาไปในระบบทางเดินหายใจของเรา ปัจจุบันแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ต่างๆยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอ การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ได้แนะนำว่าเซลล์ประสาทในระบบทางเดินหายใจอาจเป็นจุดสนใจจุดใหม่ เพื่อใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการบำบัดอาการไอ เซลล์ประสาททำหน้าที่เป็นส่งข่าว โดยการส่งข้อมูลจากส่วนต่างๆของร่างกายไปยังสมองของคนเรา และสมองก็จะสั่งการกลับมายังส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยผ่านทางเซลล์ประสาทตัวรับรู้ (receptor)เมื่อ receptorได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นควันหรือละอองเกสรดอกไม้ที่ผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านทางปากและจมูก receptor ก็จะส่งข้อมูลไปยังสมองว่ามีสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ส่วนสมองก็จะสั่งการกลับด้วยอาการไอเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไป นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นหา receptor ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TRPV1 มีบทบาทในส่วนของอาการไอและความรู้สึกเจ็บปวด TRPV1 ยังสามารถตรวจหาส่วนประกอบที่มีอยู่ในวาซาบิและมัสตาร์ดได้ ซึ่ง receptor ตัวนี้สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายของการระคายเคืองที่เกิดขึ้นจากการหายใจ รวมทั้งกระเทียมและควันบุหรี่   TRPA1 อาจจนำไปสู่ยาที่ใช้รักษาอาการไอชนิดใหม่ รวมทั้งวิธีการใหม่ที่ใช้รักษาอาการไอด้วย


การหวนคืนสู่สหรัฐฯ ของอุตสาหกรรมการผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการสำรวจล่าสุดโดย Boston Consulting Group (BCG) ระบุว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้หากโรงงานที่ถูกส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกส่งกลับมายังสหรัฐฯ พบว่ากว่าหนึ่งในสามของหน่วยการผลิตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ในบริษัทที่มียอดจำหน่ายรายปีมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯกำลังพิจารณาการนำส่วนผลิตกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนของแรงงาน คุณภาพของสินค้า ความง่ายในการดำเนินธุรกิจ และความใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเพื่อย้ายกลับมาสหรัฐฯ บริษัท BCG ตั้งชื่อสโลแกนเป็น “การกลับขึ้นฝั่ง” (Reshoring) มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรมเคมีของสหรัฐฯ แม้ว่า BCG จะยังมิได้ศึกษาลึกไปถึงผลกระทบอื่นๆ ที่อาจจะตามมา แต่ว่าการกลับของบริษัทที่ต้องใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบ จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสหรัฐฯ อยู่แล้ว เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง บริษัทเหล่านี้ก็จะเริ่มมองหาผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า


การรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
คนที่รับประทานอาหารอย่างตะกละมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนที่รับประทานอาหารแบบปกติถึง 2.5 เท่า มนักวิจัยชาวลิธัวเนียนำโดย ดร. Lina Radzevicience ได้เปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่พึ่งอินซูลิน (diabeta mellitus)เป็นโรคที่พบได้บ่อยมีสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูง ซึ่งมีผลต่อประชากรทั่วโลกร้อยละ 6.4 และยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว (heart attrack) ภาวะหลอดเลือดในสมองอุดตัน (stroke) และทำลายต่อดวงตา เท้า และไต โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบมากที่สุดประมาณร้อยละ 90 เกิดจากฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่ให้เซลล์ดึงเอาน้ำตาลออกจากกระแสเลือดเพื่อนำมาเก็บเป็นพลังงานทำได้อย่างไม่เหมาะสม  นอกจากนี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นเช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคไข่ การบริโภคกาแฟอีน การไม่ออกกำลังกาย และสภาพจิตใจอารมณ์ เป็นต้น หากลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ก็ทำให้ความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานลดลงได้

รัฐบาลโอบามาเปิดเผยแผนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Blueprint) และการลงทุนการวิจัยและพัฒนาใหม่
แผนเศรษฐกิจชีวภาพ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างแรงงาน ปรับปรุงสุขภาพของชาวอเมริกา และขับเคลื่อนอนาคตด้านพลังงานสะอาดโดยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งนี้แผนด้านเศรษฐกิจชีวภาพได้กำหนดวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ไว้ทั้งด้านการสนับสนุนการลงทุนด้าน R&D ที่จะเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพของสหรัฐฯในอนาคต เนื่องจากสาขา R&D เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ด้านอำนวยความสะดวกแก่การส่งผ่านงานด้านชีวภาพจากห้องปฏิบัติการวิจัยไปสู่ตลาด รวมถึงเน้นในงานวิจัยจากห้องทดลองและประยุกต์ใช้กับคนไข้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือใหม่ คณะรัฐบาลฯมุ่งเน้นให้นำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มความเร็วและคาดการณ์กระบวนการใช้อำนาจรัฐ และลดค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้านทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้ทันสมัยและสัมพันธ์กับสิ่งจูงใจของสถานบันวิชาการ ด้านการค้นหาและสนับสนุนโอกาสเพื่อพัฒนาพันธมิตรระหว่างรัฐ-เอกชน และการสร้างความร่วมมือก่อนช่วงการแข่งขัน แผนฯยังกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำสิ่งจูงใจใหม่ๆซึ่งไม่ใช่แต่เพียงสร้างพันธมิตรระหว่างรัฐ-เอกชน ยังรวมไปถึงการสร้างความมือก่อนการแข่งขันในกลุ่มเอกชนเพื่อได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกัน

รัฐบาลโอบามาประกาศลงทุนงบประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ริเริ่มแผนการวิจับ Big Data
เพื่อสร้างจำนวนข้อมูลดิจิทัล (digital data) ให้เพิ่มขั้นได้อย่างรวดเร็ว รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศแผนงานยุทธศาสตร์ Big Data Research and Development Initiative เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสกัดความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลดิจิ ทัลขนาดใหญ่และซับซ้อน แผนงานยุทธศาสตร์นี้มุ่งที่จะแก้ปัญหาข้อท้าทายที่รุนแรงที่สุดของประเทศ สหรัฐฯ 

OSTP ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลกลาง Department of Defense ได้สร้างแผน DoD (Data to Decisions) เพื่อควบคุมและใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในแนวทางใหม่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการรับรู้ในการสร้างระบบที่สามารถควบคุมและ ตัดสินใจด้วยตนเอง ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการต่อต้านสงครามการวิเคราะห์และการ ปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ดังนั้น DoD จึงพยายามสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ให้เพิ่มขึ้นจำนวน 100 เท่า เพื่อให้สามารถกลั้นกรองข้อมูลจาก text ทุกภาษา และDoD ยังกระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้าน Big Data

นอกจากนี้ The Defense Advanced research Project Agncy (DARPA) ยังทำแผนระยะเวลาสี่ปีเพื่อพัฒนาเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำหรับการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง และไม่เป็นโครงสร้าง แผนงานนี้ยังสนับสนุนสร้าง open source software toolkit เพื่อพัฒนาซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ในการจัดเรียงจำนวนข้อมูลในภารกิจด้านความ มั่นตง และ National Institute of Health (NIH) จัดทำโครงการชื่อ 1000 Genomes Project Data Available on Cloud พัฒนากลุ่มข้อมูลด้านความแตกต่าง พันธุกรรมมนุษย์ปัจจุบันมีการใช้งานผ่าน Amazon Web Service (AWS) cloud เป็นกลุ่มตัวอย่างสำคัญของ Big Data ด้าน Department of Energy (DoE) จัดทำแผนงาน Scientific Discovery Trough Advanced Computing เพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการจำนวนหกแห้งและจากมหาวิทยาลัยเจ็ด แห่งมาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดการและ เห็นภาพข้อมูลใน supercomputer ซึ่งปรับปรุงหรบวนการให้ง่ายต่อการนำไปสู่การค้นพบต่างๆ และ US geological Survey (USGS) จัดทำโครงการชื่อ Big Data for Earth System Science และประกาศให้ทุรสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผ่านหน่วยงานชื่อ John Wesley Powell Center จะกระตุ้นให้คิดเชิงนวัตกรรมในเชิง Earth System Science (วิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบของโลก) โดยการจัดเตรียมสถานที่และเวลาให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์เชิงลึกสร้าง ความสามารถด้นคอมพวิเตอร์รดับสูงสุด และจัดหาเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือจัดการกับชุดของข้อมูลจำนวมหาศาล โครงการนี้จะปรับปรุงความเข้าใจในประเด็นด้าน สปีชี่ที่ตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อัตราก่อนการเกิดแผ่นดินไหว และดัชนีระบบนิเวศน์ในยุคต่อไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

{pdf=http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132----62555|700|800}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป