คณะนักวิจัยนำโดย Wei Shen จากมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาวิธีการตรวจหาหมู่เลือดที่มีราคาถูกและสามารถรู้ผลหมู่เลือดเหมือนการเขียนออกมาบนกระดาษทดสอบ โดยยังคงยึดหลักการทั่วไปในการตรวจหาหมู่เลือดคือ ตรวจหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยใช้แอนติบอดี โดยชนิดของแอนติบอดีที่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มตกตะกอนบอกชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงและบอกหมู่เลือดได้ เพื่อให้รู้ผลหมู่เลือดเหมือนการเขียนออกมาบนกระดาษคณะผู้วิจัยใช้เครื่องพิมพ์ชนิด ink-jet ทำให้แอนติบอดีแต่ละชนิดปรากฏบนกระดาษขนาดเดียวกับแสตมป์เป็นตัวอักษร A B X และเส้นตรงตามแนวดิ่ง และพิมพ์ลงไปก่อนด้วยหมึกสีแดงกันน้ำเป็นตัวอักษร O ที่ตำแหน่งเดียวกับตัวอักษร X และเส้นตรงตามแนวนอนให้ตัดกับเส้นตรงตามแนวดิ่ง ในการทดสอบเมื่อหยดเลือด 2-3 หยดลงไปบนกระดาษและล้างด้วย saline ผลหมู่เลือดปรากฏภายหลัง 1 นาทีในลักษณะการเขียนออกมาบนกระดาษทดสอบ ถ้าเลือดที่ทดสอบเป็นเลือดหมู่  A-positive เม็ดเลือดแดงจะเกาะกลุ่มตกตะกอนที่ตัวอักษร A เส้นตรงตามแนวดิ่ง และตัวอักษร X ทำให้มองเห็นที่กระดาษเป็น A + และ X อยู่บน O และถ้าเลือดที่ทดสอบเป็นเลือดหมู่ O-negative เม็ดเลือดแดงจะไม่เกาะกลุ่มตกตะกอนบนกระดาษเลย ทำให้มองเห็นบนกระดาษเป็น O -

หัวหน้าคณะวิจัยได้แนวคิดของการรู้ผลหมู่เลือดในลักษณะการเขียนออกมาบนกระดาษภายหลังจากดูหนังเรื่อง Harry Potter ตอนห้องแห่งความลับ ซึ่งในเรื่องนักแสดงถามคำถามและสมุดไดอารี่ตอบโดยการเขียนออกมา

นอกจากข้อได้เปรียบของวิธีนี้ที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจทำให้รู้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลหมู่เลือดปรากฏออกมาเป็นตัวอักษรบนกระดาษทดสอบ ยังใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาชนิด ink-jet ในการเตรียมกระดาษทดสอบโดยไม่ใช้เครื่องพิมพ์ชนิด lateral flow ซึ่งใช้กันอยู่ที่ทำได้เฉพาะเส้น

ที่มา : Halford, B. (2012). Blood typing made simple. Chemical & Engineering News, 90(18), 10.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป