เมื่อ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของตลาดการค้าลงทุนขนาดใหญ่ หรืออาจกล่าวได้ว่า "อาเซียนเป็นโอกาสใหม่ของนักลงทุนทั่วโลก" เมื่อเงินทุนเคลื่อนย้าย กลุ่มแรงงานจึงมีการเคลื่อนย้ายตามทิศทางการลงทุนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม "อาเซียน" จึงเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก จาก 6 แนวโน้ม คือ

  1. ASEAN in the world's spotlight
  2. Technology dominates, Anywhere & anytime
  3. Rising ASEAN Middke Class
  4. World's Aging Society
  5. Faces of Future
  6. Power of Women

ทีมงาน ASEAN Business Intelligence ได้เริ่มประเด็นแรงงานในอาเซียน "เมื่อโลกทั้งโลกเฝ้าจับตากลุ่มอาเซียน ผู้ใช้แรงงานเริ่มกลับถิ่นฐาน แรงงานทักษะจะกระจายตัวมากขึ้น"

รายการอ้างอิง: ASEAN in the World's Spotlight. ASEAN Business Intelligence, May 2012.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป