ซูริมิ คืออะไร

ซูริมิ คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดที่ผ่านการล้างน้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อกำจัดไขมัน เม็ดสี และองค์ประกอบอื่นที่ไม่ต้องการ คงเหลือเส้นใย กล้ามเนื้อที่เป็นโปรตีน ที่มีคุณสมบัติในการเกิดเจล มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ยืดหยุ่น ซูริมิเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ลูกชิันปลา ปูอัด เต้าหู้ปลา ชิกูวา (ปลาหมึกเทียม) เป็นต้น

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป