ปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับอาหารสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร สุขภาพที่ มีส่วนผสมหรือสารเติมแต่งจากธรรมชาติ  การนำสารสกัดจากพืชและสมุนไพรมาเคลือบ บนเมล็ดข้าว สารซึ่งเป็นอาหารหลัก ของคนไทยและคนในหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นอีกแนว ทางหนึ่งที่ช่วยส่ง เสริมสุขภาพของผู้บริโภค  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร รวมถึง เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป